torrella

Església de sant Miquel i casal dels Torrella.

     

 

 

       Any 1614.-Les carmelites arriben amb el pa garantit. Arriben a Mallorca els moriscs expulsats d'Espanya.

Any 1614-Inici de la construcció de l'església de la Concepció.

Any 1614-Francesc Alfons de Torrella té una botiga i estudi al carrer major de sant Miquel que treu porta al fossar.

Any 1614- Construcció de  la torre de Sa Pedrissa a Deià.

Any 1614- Canvia la composició del Gran i General Consell, de manera que passa de tenir 84 consellers que tenia des de 1447 a un total de 72.

26 de gener de 1614- Martí Morales, fill de Martí, morisc de Granada, es casa a Santa Eulàlia amb Francina Sunyer, donzella, filla d'Eloy.

12 de març de 1614-Tonsura de Miquel Sala Picornell de Porreres.

18 de març de 1614-El  virrei de Mallorca consulta a Felipe III  si poden fixar la seva residència a les illes  Balears alguns moriscs que han desembarcat, tenint en compte que en els pregons d'expulsió es deia que podran viure a qualsevol dels seus regnes i senyorius fora d'Espanya . La qual cosa ens fa entendre que Mallorca no era considerada espanyola ni pel mateix virrei. Resposta reial: Escríbase al virrey que en ninguna manera conviene que aquellos moriscos pueblen allí y que al punto los haga salir por ser aquella isla adyacente a España y estar tan cerca de Argel, guardando las órdenes que están dadas, y que tenga entendido esto para lo adelante, si ubiere otros que intentan lo mismo.( ARM- Prot. C-746, 263-266 )

7 d'abril de 1614 - Pregàries contra la sequera.

7 de maig de 1614 - Pregàries contra la sequera.

29 de juny de 1614 -Processó del Corpus. Hi participen l'àliga blanca de Sant Jaume, i les imatges de Ceres,Baco, Orion i les Plèiades, empresonades, 40 capellans de Sant Jaume, 56 capellans de Sant Nicolau, 42 capellans de Santa Creu, 36 capellans de Sant Jaume, 30 de Sant Miquel, 50 frares predicadors, 50 franciscans, 46 carmelitans, 46 agustins, 36 frares mínims i els mercedaris amb un Crist ressuscitat amb un calze, un raïm i una espiga. El bisbe ofereix menjar a 113 pobres al jardí de palau, i 4 diners d'almoina a altres 300.

4 de juliol de 1614 - Boda de Magdalena Safortesa Espanyol, filla del  que seria primer comte de Formiguera (1632), amb el vescomte Francesc Jofre II de Rocabertí. La dot era 25.000 lliures, i l'espós n'afegí 6.000 més, feta la comprovació que es casava verge.

12 de juliol de 1614-Una reial cèdula determina que la data d'extracció dels jurats i consellers a sac i sort sigui el dijous anterior a la festivitat pentecostal.

26 de juliol de 1614 - Ordre d'expulsió dels moriscos originaris de Ricote establerts a Mallorca.

4 d'agost de 1614 - Un bergantí mallorquí arriba al Grau de València i porta noves que el gran turc està sobre Malta. I el virrei va convocar Consell Segret de Guerra en lo Real  (Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat i regne de València, pàgina 329)

10 d'agost de 1614- El batle de Calvià era Joan Moragues, i els seus  consellers eren  Macià Ripoll, Onofre Ballester, Miquel Sastre, Joan Torres,  Toni Mayans i Nicolau Mir .

18 d'agost de 1614 - Expulsat un grup de 200 morisques de Ricote que volien instal·lar-se a Mallorca.

5 de setembre de 1614 Diego de Ortega , tinent nunci del Sant Ofici,és empresonat a la Torre de l’Àngel per desobediència al regent.

9 de setembre de 1614- El bisbe Fra Simó Bauzà s'obliga a aportar anualment al convent de les carmelites descalces (santa Teresa) 50 quarteres de blat xeixa i altres 50 de forment a càrrec dels delmes dels fruits de la parròquia de Porreres.

17 de setembre de 1614 El regent de Mallorca és excomunicat pel bisbe.

20 de setembre de 1614 - Pregàries contra la sequera.

24 de setembre de 1614- Diego de Ortega, tinent de nunci del Sant Ofici és alliberat de la presó de la Torre de l’Àngel amb una fiança de 300 ducats i el bisbe lleva l’excomunió del regent

3 d'octubre de 1614-Violant de Tagamanent sa Fortesa i Caulelles, vídua de Guillem de Tagamanent i Fortesa, donzell de Mallorca, ordena testament. Estableix com a marmessors a la seva mare Agnés Caulelles i Espanyol, al seu fill Gregori de Tagamanent i Fortesa, a la seva filla Agnés Fortesa i Brondo, muller de Miquel Brondo, a la seva germana Antonina Valentí i Caulelles, al seu germà Joan Agustí i Caulelles. Estableix que sigui sepultada a l'església de Sant Domènec. Nomena hereu universal al seu fill Gregori de Tagamanent.

10 d'octubre de 1614-Isidoro San Vicente, inquisidor, anuncia l'excomunió dels doctors de l'Audiència.

17 d'octubre de 1614 - Mor el cavaller Ramon de Verí, oïdor de la Reial Audiència i antic membre del tribunal del sant Ofici, que és enterrat a l'església de sant Domènec. Era propietari de S'Estremera.

18 d'octubre de 1614-Isidoro San Vicente, inquisidor, enfrontat al virrei i a l'Audiència és desterrat.

25 d'octubre de 1614-Neix Vicenç Mut Armengol, historiador, fill de Joan Odon Mut, capità de cavalls i llances i de Maria Armengol..
endavant