Any 1617- Santa Teresa, un convent de luxe a Palma: Leonor Ortiz es fa monja amb estalvi de pagaments que no tenen molts súbdits de la monarquia i amb l'aportació reial de 2000 lliures


Clàustre de sant Vicenç Ferrer - Manacor


Any 1617- Inici de la construcció del  claustre de Sant Vicenç Ferrer de Manacor.

Any 1617 - Josep de Mur, de Tortosa, regent de l'audiència, és el lloctinent general interí de mallorca.

Any 1617- Reconstrucció de la torre de la Punta de n'Amer.

Any 1617 - Construcció de la torre de l'Evangèlica o Torre Nova (Andratx).

Any 1617- El batle de Calvià era Antoni Mir i els consellers, Marti Neo, Guillem Palmer, Joan Bujosa, Onofre Salva, Joan Palmer i Macià Ripoll.

Any 1617- La quartera de blat val 3 lliures i 18 sous.

31 de gener de 1617 - Mor Alfonso Rodríguez, porter de Monti-sion de Palma i és enterrat a la capella de la Verge Maria.

21 de febrer de 1617- El Rei comunica al seu conseller i procurador real Pere Ramon Zaforteza, que per haver-ho "suplicat Fra Albert Puig en nom de Leonor Ortiz", se li faci mercè de perdonar a aquesta els drets d'amortització i lluïsme de la seva casa i d'algunes altres destinades per a constituir monestir. Es tractava d'un pagament de 1.167 lliures i 10 sous.  

24 de febrer de 1617- Jo Juan Vicens fas fe com mestre Joan Torres picapedrer otorga haver rebut de Macià Ripoll vint lliuras dich 20 L § las quals las hi havia encomenadas la parrochia de Calvia, y son per compte de cinquanta lliuras som estats condemnats per orde del Real Consey que paguem cinquante lliuras per la fortalesa de la punta den Pasqual Marti a la Porrassa.

24 de març de 1617-Benedicció de la nova església i convent dels agustins d'Ítria, situat en el camí de Sóller. L'església tenia vuit capelles.

10 de maig de 1617- El Gran i General Consell acorda la construcció de la Torre d'en Bossa a Porto Petro.

12 de juliol de 1617- Els jurats proposen al Gran i General Consell que el càrrec d'advocat extraordinari de la Universitat es converteixi en perpetu.

18 de juliol de 1617-  Antoni Moragues Coll és designat síndic proveïdor de blat de Sicília i Sardenya pel Gran i General Consell de Mallorca. La collita d el'any va ser pèssima: 108.000 quarteres.

22 d'agost de 1617 - Sentència relativa al plet promogut per Jeroni Orlandis contra Maties Ensenyat de l'Almudaina en disputa de la muntanya d'Almudaina. La sentència estableix que és dels Orlandis des de l'amarador al Coll del Pi i d'aquí a la serra de la Creu fins a la mar. La propietat costanera dels Orlandis va des de la Cova Roja al Cap Falcó.

3 de setembre de 1617-El rei Felipe escriu al seu lloctinent Onofre Zaforteza concedint a la fundació "Eleonoris Ortiz Civitatis nostrae" 2.000 lliures, "bis mille lliures annui reditus, monete Maioricarum".

2 de setembre de 1617- Felipe III concedeix el privilegi als jurats perquè el càrrec d'advocat extraordinari de la Universitat es converteixi en perpetu.

3 d'octubre de 1617-La família de Leonor Ortiz compra la casa de Guillem Vanrell per a poder edificar el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen

7 d'octubre de 1617-La família de Leonor Ortiz compra les cases de Joana Rosa Guasp per a poder edificar el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen

25  d'octubre de 1617-La família de Leonor Ortiz compra la casa de Catalina Pasqual per a poder construir el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen

31 d'octubre de 1617-Mor Alonso Rodríguez, jesuïta.

12 de novembre de 1617 - Alertat d'un desembarc musulmà, el virrei interí va en socors d'Alcúdia.

15 de novembre de 1617- Mateo Agustín Ferro, madrileny, és nomenat tresorer del Reial Patrimoni.

16 de novembre de 1617- Es veu al cel de Mallorca un estel amb una cua amb forma de palma.

27 de desembre de 1617- La família de Leonor Ortiz compra la casa de Joan March Reinés per a poder construir el convent carmelità de santa Teresa a la Rambla de Palma, però després (1920) es repercutirà en el dot de les que professen.

endavant