Any 1629

Any 1629- Pere-Joan Pinya obra el sagrari per a la parròquia de Bunyola.

Any 1629- Primer llibre de defuncions de Sant Joan.

Any 1629- El canonge Bartomeu Llull acull nines orfes a unes cases al costat del convent del sant Esperit de Roma en la parròquia de sant Nicolau.

Any 1629- Mateu Moragues Pont de la Terra (o Pont i Vic) ordena la construcció d'una casa de la neu a Son Moragues.

Any 1629-Miquel Bestard pinta la tela del "Martiri de Cabrit i Bassa".

6 d'abril de 1629 - Neix Baltasar Rossinyol Safortesa.

20 de maig de 1629- Per tal de festejar la declaració de la Immaculada com a Patrona de Mallorca, es va construir en ell Born una fortalesa amb quatre torres, que després van cremar.

28 de juny de 1629- Lluc: "A 28 Juny dissapta de St. Pera 1629 se posa lo Retaula al cap de la sglesia per mestre Jaume Blanquer". (Llibre 78 de la Sacristia)

25 de juliol de 1629- Contracte de Pere Joan Pinya, escultor, amb Mateu Marimon rector de Bunyola, per fer un sagrari amb un Ecce-Homo pintat.

la sapiència
Portal de La Sapiència


6 d'octubre de 1629- El papa Urbà VIII concedeix la Bul·la de fundació del Col·legi de La Sapiència.

3 de novembre de 1629-El  Gran i General Consell decideix "mudar la plaça y banch del oli apart mes comoda ... per estar...en lloch y  puesto lluny y incomodo los mercaders y vaxells qui venen a comprar y acarregar olis nou poden fer ab la brevedat que sería si poguessen aportar las pipas a la matexa placa ablo qual se despedirían mes prest obligant y convidantlos a tornar la bona comoditat y despedítió...".

15 de novembre de 1629- Baltasar Lloret cobra 12 lliures d'ajuda per tenir hostal a Muro.

1 de desembre de 1629- Testament de mestre Antoni Verger que vol ser enterrat a la capella del Sagrari per ell construïda a sant Francesc.

20 de desembre de 1629-Fra Antoni Moranta demana ajut al Col·legi de Mercaders perquè ja s'han gastat 2000 lliures per a fer el retaule  de l'oratori del Roser de sant Domingo a Manacor i necessiten 2000 lliures més per acabar-lo.

endavant