Any 1632

Any 1632- Pere de Santacília i Pacs recluta a costa seva una companyia de 500 homes per a Milà.

8 de febrer de 1632- Santa Maria: "Mes fonch proposat per lo jurat Michel Far, que en la vila ahi-ha personas que tenen molta necessitat, 90 es que van despullats y també patexen per rahó que no mengen".

7 de març de 1632 - Arriba a Mallorca el bisbe Juan de Santander.

5 d'abril de 1632 - Pregàries contra la sequera.

13 d'abril de 1632 - Més pregàries contra la sequera.

22 d'abril de 1632- Intervenció de la Justícia en un altercat entre el Comendador Dameto i els seus esclaus. Notícia extreta d'una carta datada a Mallorca a 22 d'abril de 1632 i dirigida pel dr. Marc-Antoni Cotoner a D. Pedro de Santacília. ACB, Correspondència de Santacilia, 5017.

Lo Comendador Dameto ha ya molt temps tenia dos esclaus en casa sua ab cadena perqué volia de ells mes rescat del que podían donar y ultimament no sé si perqué volia fugir o perqué no volgue firmar un acte que ell volia talla a un de ells ab sas proprias mans las dos orellas.

Sabe-u la Justicia y ana a sa casa y rompent portas prengueren los moros. Demanarenlo los del hábit de St. Joan y els entregaren y desprès per maior custodia los tenen en la presó a disposició del Comendador Fuster y a Dameto tenen en Justicia...

8 de maig de 1632- Processó rogativa per la sequera que passa pel carrer dels Oms,santa Magdalena, Born, sant Nicolau, fins a l'església de Monti-sion.

23 de maig de 1632 - Benedicció de la primera pedra de la capella major de l'església de sant Miquel.

24 de maig de 1632-Fra Juan de Santander, bisbe,  posa la primera pedra de la capella major de sant Miquel.

18 de juny de 1632- Ferit de mor d´una arcabussada Gregori Santceloni estant a la casa d'Antoni Verí, per Francesc Sales Santcliment (Canamunt) a instàncies de Geroni Pau de Cavalleria i per encàrrec de Mateu Gual de Talapí.

14 de juliol de 1632 - Pregàries contra la sequera.

26 de juliol de 1632- Pere Ramon Burgues-Safortesa, capità de cavalleria a Flandes i president del Regne de Sardenya,  obté el títol de comte de santa Maria de Formiguera.

8 de setembre de 1632- Joan Llinàs Cervera ven Sa Creu Vella (Artà) a Francesc Molina per 1493 lliures i 15 sous.

13 de setembre de 1632 - Neix Esteve Conrado Delabau

18 de setembre de 1632 - Mor assassinat Jaume Simó, comissari de la Cort del Pariatge

11 d'octubre de 1632-S'acorda la pau dels cavallers a Sant Francesc, prèvia convocatòria del bisbe Juan de Santander amb una abraçada final de Lleonard Safortesa (Canamunt) amb Arnau Moix (Canavall).

Octubre de 1632 - Fra Bernat Dameto amb el privilegi de l'orde de sant Joan s'oposa a lliurar el seu esclau Arráez  per el mateix preu que pagà amb el capità Joan Sansó, captiu a Alger, per a intercanviar-lo.(Llibre de Cèdules Reials. fol. 87.)


                     30 d'octubre de 1632-S'acorda la pau dels bandolers forans en el convent de Jesús a proposta del bisbe Juan de Santander.El convent de Jesús estava situat  a l'actual carrer de Jesús on hi ha l'Hospital Psiquiàtric


endavant