Any 1634

Any 1634- Pere de Santacília i Pacs (Canamunt)  amb les  tropes reclutades a Mallorca s´apodera del castell de Mitelburg (Magúncia).

Any 1634- Davant el porxo de la plaça de la vila d'Artà hi té les cases el mestre capeller Damià Llabrés. Aquestes són de Miquel Pasqual, "Sauló", absent del Regne, i afronten amb el carreró de la presó, el camí públic, les cases de Pere Llull i de Sebastià Gili.

10 de gener de 1634-Mor Onofre Benet, notari, que és enterrat a Monti-sion.

3 de març de 1634-Nicolau Gual és sepultat a Sant Domingo.

5 de març de 1634 - Mateu Moragues Pont de la Terra compra a Valldemossa una casa i hort (Lo Saller) a Nicolau Maguer i la seva esposa Joana Escanellas.

12 de març de 1634 - Pregàries contra la sequera.

20 de març de 1634 - Neix Francesca Sureda-Thomàs Sureda, que serà primera esposa del comte Mal, Ramon Zaforteza, en el casal dels Thomàs del carrer de sant Feliu.

27 d'abril de 1634-El Col·legi de la Mercaderia aporta 15 lliures per a la reforma de la capella del sant Crist de santa Eulàlia,  i 100 a Sor Beatriz Josefa Oliva Asunción, priora, per a les obres del convent de Santa Teresa de Jesús.

27 d'abril de 1634-El Col·legi de la Mercaderia aporta 25 lliures a sant Miquel per a la construcció de la capella major. També aporta 100 lliures per a l'església de la Misericòrdia a sol·licitud de la priora sor Úrsula Julià, perquè són 38 religioses que hi conviuen sense recursos, l'església té molts danys  i no tenen  retaule.

8 de maig de 1634 - El virrei ordena fer un llistat de les persones hàbils i béns disponibles per a la defensa  condicionades sota la jurisdicció del Sant Ofici.

9 de maig de 1634 - Es reuneixen a la sala inferior de la juraria els jurats Lluís de Vilallonga,donzell, Joan Moll, Agustí Palou, ciutadans, Ramon Llull, Francesc Socies, mercaders, i Domingo Busquets ferrer,on tracten dels vessaments d'aigües sabonoses provinents dels molins drapers  de la Costa d'en Sintes que arriben al pla del Carme, i després d'escoltar als morbers i coneixent que els propietaris dels molins han fet dos pous on aboquen aquestes aigües,donen llicència per a la represa de l'activitat (Llibre Extr.dels Jurats de 1633 ad 1635 fol. 152.).

31 de maig de 1634- El rei insta al bisbe de Mallorca a pagar les 50 quarteres de blat a les monges carmelites de santa Teresa.

8 de juny de 1634- Boda d'Aina Vallès d'Almedrà Fiol i Mateu Moragues Pont de la Terra (o Pont i Vic).

13 de juliol de 1634-El canonge Bartomeu Llull deixa a les carmelites de santa Teresa 500 lliures de la seva herència per a l'obra del convent.

16 d'agost de 1634-Les autoritats mallorquines es comprometen a fer una lleva de 2.000 soldats, però juntament amb els 104 oficials només aconsegueixen un màxim de 1.613 homes repartits en 26 companyies que havia de dirigir el comte de santa Maria de Formiguera. El reclutament es feia des de les taules col·locades a la porta del moll amb els diners que havien de pagar als reclutes.

22 d'agost de 1634-Mor Raimon Villalonga, rector de Muro i és enterrat vora el portal major.

3 de setembre de 1634 - Pregàries contra la sequera.

9 de setembre de 1634-Els germans Pere-Joan i Mn. Miquel Gelabert, prevere, compren la possessió de Bellveure (Binissalem)

16 de setembre de 1634- Mor Antoni Mallol, comanador de sant Antoni de Viana i de Pàdua.

30 de setembre de 1634-Mor sor Beatriz de la Asunción, monja carmelita procedent de Guadalajara per a la fundació del convent de santa Teresa.

15 d'octubre de 1634-Miquel Lluis Ballester de Togores i Salas compra al rei Felip IV la jurisdicció civil i criminal d'Aiamans i Lloseta per 80.000 reials.

17 d'octubre de 1634-Els moliners de vent de Manacor es segreguen del gremi de Palma.

10 de novembre de 1634- Miquel Lluís Ballester de Togores i Salas obté  de Felip IV el títol de comte d'Aiamans.

16 de novembre de 1634- El mercader Joan Marc Reynés estableix una botiga en emfiteusi al carnisser Bartomeu Carrió, en el carrer d'en Sans. 

endavant