Any 1642

Any 1642- La possessió del Fangar (Campanet) és propietat de Miquel Socies, rector del Col·legi de la Companyia de Jesús i la té llogada a Bartomeu Gallard per preu de 500 lliures anuals. El llogater és amenaçat per Bartomeu Garau de Lloseta i altres bandejats perquè l'abandoni.

2 de gener de 1642 - Neix Mehmet II, soldà otomà.

27 de febrer de 1642-Mor assassinat Bernat Benejam, alcudienc, a la Quartera de Palma.

6 de març de 1642- El Sant Ofici condemna l'Augustinus, obra de Jansenius.

9 d'abril de 1642 - Pregàries contra la sequera.

17 d'abril de 1642-Mor assassinat Andreu Ginard, capellà.

5 de maig de 1642- Mor assassinat Pere Joan Dameto Simonet abaix de les finestres de la casa del capellà Albanell. L'autor va ser el comanador Rossinyol (Canavall).

14 de juny  de 1642-Jeroni Loaces és cremat a la vall de la Porta Plegadissa (Oms-Rambla) per sodomia i assassinat d'un menor.

La collita de blat és aquest any de 290.050 quarteres, un poc per davall de la necessitat de consum.

29 de juliol de 1642 -Resulten ferits d’arcabús en enfrontaments de bàndols, Jeroni de Salas (Canamunt) i Francesc Truyols (Canavall).

10 d'agost de 1642 - Una vegada fusa i refeta Antònia, campana de la Seu, és col·locada de nou en el campanar.

12 d'agost de 1642- Nicolau Dameto Simonet s'uneix als bandolers dels Canamunt per venjar la mort del seu germà.

20 d'agost de 1642- Mateu Moragues Pont de la Terra compra les cases conegudes com Son Ronqueta (Valldemossa).

Setembre de 1642- El virrei condemna al notari Maties Ferrer a tres anys de galeres i inhabilitació per a exercir el seu ofici, per un delicte de desacatament. Tot i que l'acusat  al·lega ser clergue tonsurat i el bisbe interposa una causa de contenció per aquest motiu, el virrei decideix l'execució de la sentència.

2 d'octubre de 1642 - Mor Pere Miquel Martí, botiguer establert a Son Cloquell.

16 d'octubre de 1642- Com a conseqüència del conficte amb el virrei , el bisbe el posa en entredit i excomunica als oficials que han intervingut en el procés.

9 de novembre de 1642 - Pregàries contra la sequera.

1 de desembre de 1642-Atemptat amb arcabús sense èxit contra els partidaris de Canavall, Jordi Dameto i Gabriel Valero, i Gabriel Sureda Valero en el carrer de sant Feliu.

9 de desembre de 1642-Orde de captura contra Jordi Dameto i Jeroni Rossinyol.

24 de desembre de 1642- Boda de Jaume Sanglada i Sanglada i Magdalena Sureda i Sanglada,del bàndol de Canamunt.

27 de desembre de 1642-Nou entredit del bisbe contra el virrei.segueix