Any 1644
 

Any 1644-Construcció del primer oratori de Ses Salines.

13 de gener de 1644-El jesuïtes obtenen permis per a recollir aigua de la canonada de la Criança.

24 de gener de 1644-Mor el bisbe Juan de Santander que és enterrat a sant Francesc.

31 de gener de 1644 - Pere Caldès és el nou ecònom de Puigpunyent.

31 de gener de 1644- Les carmelites de santa Teresa tenien 652 lliures de dots que decidiren emprar per a passar les habitacions de les monges més a l'interior per tal d'evitar la humitat.

5 de març de 1644- Jaume Alorda i Joan Torrents, empresonats a Binissalem.

24 de març de 1644- Mor assassinat Joan Güells, membre de la colla de Selva (Canamunt) i escrivà del Sant Ofici.

27 de març de 1644 - Mor Pelai de Berard Fuster, espós d'Elionor Descallar Pont.

24 d'abril de 1644 . Pregàries contra la sequera.

1 de maig de 1644- Mor assassinat Francesc Llompart.

9 de maig de 1644- Execució de David profeta, bandoler dels Canamunt.

12 de maig de 1644 - Execució de Miquel Font "Braga", batle de la comtessa de Formiguera (Canamunt). Per aquest crim seria empresonat a Madrid on declarava contra  Ramon Safortesa comte de Formiguera (comte Mal), l'any 1647 Antoni Mulet, jurat de la vila

29 de maig de 1644 . Mor assassinat Gabriel Estelrich (Canavall), jurat de santa Margalida.

4 de juny de 1644-El dia de l'Àngel deixa de ser festa de precepte, després de la reducció de festius feta per Urbà VIII l'any anterior.

9 de juny de 1644 -Pere Torrens, bandejat és mort per la partida de Llorenç Barona.

13 de juny de 1644- Assassinat de Jaume Borràs, escrivà de la Reial Audiència.

27 de juliol de 1644 -El virrei Lope de Francia i Gurrea surt a perseguir els bandolers. Aquest mateix dia neix Gregori Sureda-Thomàs Villalonga.

1 de setembre de 1644-Mor Francesc Sureda Vivot, cavaller de Montesa i procurador reial de Mallorca.

20 de setembre de 1644- Sac d'Ordi, bandoler, és penjat i esquarterat a Mai-nou (santa Maria)

21 de setembre de 1644- Santa Maria- Paguen per les forques fetes a Mai-Nou (abans Masnou i Yarfa)  "A mestre Barthomeu Ferrer, picapedrer, 27 sous per guix y per treball, quant feren les forques den Sach de Ordi". "A Juan Canyelles, set sous y mig per cinch quarteres y mitge de cals". "A Andreu y Maciá Amengual, Miquel Parets y Joan Ramonell, set sous a quiscún per tallar llenya prop de les forques". "A Pere Canyelles 10 sous per feina feta a les forques den Sach de Ordi".

24 de setembre de 1644- Mor Joan Miquel Santacília Togores, cavaller d'Alcàntara.

30 de setembre de 1644 - El Suprem Consell condemna Alfons Dusai, del bàndol dels Canamunt a servir al rei a Catalunya.

16 d'octubre de 1644-Derrocada la casa de la marquesa de Bellpuig a Selva per haver encobert al bandoler Barona.

14 de novembre de 1644 -Tomàs de Rocamora és nomenat bisbe de Mallorca.

15 de novembre de 1644- Els bandolers Bartomeu Catxo de Selva, Guiem de Moscari, Capeller d'Inca, Gargamellot de Petra, en Barrera d'Alaró i en  Bartomeu Moiana de Montuïri  maten Mateu Prats d'arcabussades quan passava per l'estret de ses Basses (Marratxí) i feren en una cuixa l'agutzir Bernat Cabanelles.

15 de novembre de 1644- A la casa de Llorongo Sureda s'inicien converses de pau entre els bàndols.

22 de novembre de 1644- Arriba el nou virrei José de Torres Pérez de  Pomar de Mendoza.

23 de novembre de 1644- Jeroni Ballester de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.

23 de novembre de 1644-El duc de Tursis, Carlo Doria visista Fra Alonso Rodríguez i fa una aportació de 100 reials de 8 per tal de fer una llàntia de plata per a la capella del beat Lluis Gonsaga.

3 de desembre de 1644- Els artillers aporten una figura de santa Bàrbara per al retaule de l'altar major de sant Domingo.

20 de desembre de 1644-  Testament de Miquel Castanyer que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el vas dels seus.

segueix