Gener de 1646- És nomenat ecònom d'Alcúdia Fra Josep Calbés.

Any 1646-Propietaris d'Escorca: Pere Bon Massip té Son Massip, valorada amb el seu bestiar en 10.000 lliures. Antoni Cànaves de Menut té una possessió i bosc valorats en 8.000 lliures. També té la meitat de Binifaldó, valorada en total en 2.500 lliures. Miquel Joan Cànaves de Mosso té una possessió valorada en 7.100 lliures. En 7.000 lliures està valorada la possessió de Muntanya dels hereus de Martí Martorell.Joan Amer d'Es Pujol té una possessió amb bestiar valorats en 6.000 lliures. Jaume Llobera d'Albarca té la possessió valorada en 3.000 lliures i el mateix preu la possessió també d'Albarca de Jaume Solivelles "Pontico". Nadal Cànaves de Mosso té una possessió valorada en 2.800 lliures. Els hereus del soldat Marcó tenen una possessió valorada en 2.500 lliures. Joan Cerdà de Mortitxet té una possessió valorada en 2.200 lliures. Miquel Llobera d'Albarca té Son Colom, valorada en 1.500 lliures.

Any 1646 - El virrei fa empresonar Vicenç Ramis de Muro, advocat d'Alcúdia i conseller per desacatament.

El 4 Gener 1646 és nomenat ecònom de Campos Fr. Domingo Caparó,de l'Ordre de Predicadors.

31 de març de 1646-Els jesuïtes de Monti-sion venen a Bartomeu Horrach unes cases situades en el carreró que va del carrer de la Capelleria al de sant Miquel.

maig de 1646 - Enganxant les xarxes a l'estàtua el patró Pere Fontanilles destroça La Nimfa de la Fe amb sa creu de bronze dels jardins de la Llotja, acció que el fa parar a la presó fins que no pagui el seu valor de 200 lliures al Col·legi de la Mercaderia. En la seva defensa atribueix els fets a uns atlots que estiraren les cordes i al fet que l'estàtua no estava ben assentada, de manera que li perdonen 100 lliures.

10 de juny de 1646- Publicació de "Marte en la paz" primera poesia coneguda escrita en castellà a Mallorca per Antonio Gual de Oleza. Canamunt i Canavall deixen les armes.

27 de juny de 1646-És nomenat ecònom de Bunyola Fr. Domingo Caparó,de l'Ordre de Predicadors.

31 d'agost de 1646- Celebració en el Born de la pau dels Canamunt i Canavall.

9 de setembre de 1646- Mor Baltasar Carlos a Saragossa, fill de Felipe IV.

11 de setembre de 1646- És nomenat ecònom de Campos Fra. Josep Sans.

15 de setembre de 1646 . Arriba el nou virrei Vicenç Ram de Montoro.

9 d'octubre de 1646-Mor a Saragossa el príncep Baltasar.

21 de desembre de 1646- Enterren Maria Aina Castell en el vas dels Castell, a la capella de la Concepció de sant Francesc.


endavant

Obra de Joan Blanquer (1646)