Natura morta de Pasqua

Any 1650- La pesta a Mallorca provoca 22.241 morts.

Any 1650- Impressió de la "Historia del Reino de Mallorca" de Vicenç Mut Armengol a l'imprempta de Gabriel Guasp..

Any 1650 - El comte de Formiguera (Comte Mal), Canamunt, finança dues companyies comandades per Nicolau de Sales i Gregori Brondo al servei del rei  a la Guerra dels Segadors.

10 de gener de 1650 -S'autoritza a les monges de la Concepció per a comprar una casa de Pedro Onofre Xeueri, mercader, junt al convent, ja molt ruïnosa, per a eixamplar el convent.(BSAL de 1895, pàg.274)

4 de febrer de 1650-Mor anegat quan pescava Antoni Thomàs, carnisser de Palma.

6 de febrer de 1650- Gabriel Mascaró "Faruix" és assassinat en el porxo de la Peixateria i enterrat a santa Eulàlia.

9 de febrer de 1650-Antoni Juaneda és admès a l'ofici de notari.

25 de febrer de 1650-Enterrament de Ferran Gual Moix a la Seu.

12 de març de 1650-Leonor Ortiz és enterrada en el convent del Carme. El mateix dia mor Guillem Barrera, comanador de sant Antoni de Viana i de Pàdua.

14 d'abril de 1650-El sucrer Rafel Llàtzer és enterrat en el convent de sant Francesc.

15 d'abril de 1650-Jaume Anglada, cavaller de Santiago, enfrontat al procurador reial, surt exiliat cap a Madrid.

23 d'abril de 1650-Dissabte. Enterrament a santa Eulàlia de Francesc Femenia,  apunyalat davant l'hort de santa Clara.

30 d'abril de 1650-Joan Ferrà i Nicolau Dameto resulten ferits d'arcabussades.

10 de maig de 1650-Incendi de la casa del ferrer Joan Llaneres a la Ferreria.

13 de maig de 1650-Pau Sureda de Santmartí és enterrat a santa Clara.

12 de juliol de 1650- Enterren Joan Amer de les Puntes a sant Francesc.

28 de juliol de 1650 - Gabriel López de Parga certifica l'alliberament d'una sagètia francesa capturada a Mallorca per Luís Fernández de Córdoba (Doc. 156 - Fol.256 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)

13 d'agost de 1650 - Diuen els jurats que el consum de blat necessari a Mallorca exigeix 300.000 quarteres.

2 de setembre de 1650 - S'autoritza als administradors de les almoines de Porreres per a donar la seva almoina de 8 quarteres de blat que reben sobre la possessió dels  Calderers del terme de Sant Joan, per ajudar al rescat del Fra Antoni N.°, religiós de sant Francesc de Palma, que tornant d'acompanyar al Pare  Provincial á València, ha estat captivat pels moros i es troba en la ciutat de Salé a Ponent. (BSAL de 1895, pàg.274)

22 de setembre de 1650-Boda de Maria d'Olesa Sureda amb Tomàs Quint Zaforteza Verí.

28 de setembre de 1650- El capità corsari Jaume Canals, de Sóller, compra la possessió de Son Massanet a Montuïri     

                                                                                                                                                              

15 de novembre de 1650-El rector de Sa Pobla Gabriel Benet Mir mor assassinat d'una arcabussada.

Dormició-Guitard (1650)

 

     segueix