1 de gener de 1651 - Josep Marguerit i de Biure és el coronel del regiment d'Aguilar al servei de Lluis XIV.

6 de gener de 1651 - Pere Catany de Felanitx s'ofereix als jurats per obrir la capella de Sant Pere a l'església de sant Miquel i fer el retaule.

25 de març de 1651-Fundació d'un nou col·legi de pintors i escultors del Regne. El seu patró és sant Lluc.

2 d'abril de 1651 - Els dominics de Pollença demanen ajut a la Universitat de la vila per a les obres del convent de sant Domènec.


8 d'abril de 1651- Mor Pere Abri Dezcallar Pont que és enterrat a la capella nova del Beat Ramon Llull de sant Francesc.

plaça del mercadal
16 d'abril de 1651- El sineuer Rafeló Gacies és assassinat de dues arcabussades a la plaça del Mercadal.

20 d'abril de 1651-Nicolau Berga és enterrat a la Seu.


6 de juny de 1651 - El capità corsari Jaume Canals compra la possessió de Son Sureda a Artà.


13 de juny de 1651- Arriba a Palma Don Juan de Àustria acompanyat de 13 galeres de l'esquadra espanyola d'Itàlia..


Juliol de 1651- Antoni Pocoví "Bufa" mata Onofre Gomila a Montuïri.


8 de juliol de 1651-Lorenzo Ram de Montoro Martínez, virrei, arriba a Palma acompanyat de 7 naus.


10 de juliol de 1651-Mor assassinada Margalida Despuig Despuig en el camí de Puigpunyent, entre Ciutat i Son Puig. Va tenir quatre marits (Miquel Joan de Togores, Francesc d'Olesa , Pedro Velázquez della Cerda i Josep de Vilarrasa ) que moriren assassinats. L'any 1672 un fill seu, Francesc Olesa, moriría també d'un tir de trabuc.


2 d'agost de 1651- Moren  voltats de garrot, Pere Joanot Torrens, petrer i Guillem Genovard "Petro" , murer,   empresonats per la mort de Margalida Despuig. Pel mateix motiu és voltat de garrot a la Torre de l'Àngel Joan Pons Homar "Ploma".


3 d'agost de 1651- Pengen a l'arxiu de Cort, Pere Joanot Torrens  i a la Porta del Moll el cadàver de Joan Pons Homar "Ploma", de Petra . Guillem Genovard "Petro" de  Muro és penjat al mirador de l'Hort del Rei,  per la mort de Margalida Despuig Despuig.


15 de setembre de 1651- Pere Nicolau, bandejat de santa Margalida, és penjat juntament amb els seus dos fills.


27 de setembre de 1651- El menorquí Joan Godina és enterrat a la parròquia de sant Miquel després d'haver mort de set punyalades.


2 d'octubre de 1651- Enterren el donzell Joan Arnau Vanrell al vas dels Arnau davant la capella de sant Bernadí a sant Francesc.


7 d'octubre de 1651-Mor condemnat a la forca Antoni Vidal "Carreter".


14 d'octubre de 1651- El cavaller de Santiago, Jaume Anglada és enterrat en el convent de sant Francesc.
3 de novembre de 1651-Joan Baptista Sunyer, ciutadà militar, compra Sa Bastida (Porreres) a Gabriel Coll, prevere i canonge de la Seu.


23 de novembre de 1651 - El jesuïta Hug Nunís de Berard disposa que la meitat les seves rendes de 2000 lliures anuals es distribueixin per al manteniment dels religiosos jesuïtes i altres 500 lliures per a l'obra del convent la formació d'una biblioteca i a l'obra de la sagristia.

26 de novembre de 1651 - Oficials reials informen Luis de Oyanguren, secretari reial de la captura d'una pollacre francesa propera a Mallorca per part de Francisco Ibáñez, capità de la galera "Nuestra Señora de la Soledad" (Doc. 184 -Fol.297 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)


15 de desembre de 1651- La viuda del Magnific Joan Amer, ciutadà de Mallorca, anomenat de La Punta d'En Brotat de la vila de Manacor, com hereva usufructuaria del mateix, denuncia tenir i posseir una Cavalleria dita de La Punta d'En Brotat, juntament amb una possessió anomenada La punta, situada en els termes de les viles de Manacor i Artà,en feu del senyor Rei, a vinte de llu'isme i a prestació d'un cavall armat per la defensa del présent Règne.


Sortida de Jaume Canals amb tropes cap al Principat.

     segueix