Any 1653-Bandolerisme i corsarisme.

Any 1653- Els gerrers d'Inca constitueixen un gremi propi.

Any 1653- Juan de Àustria, virrei del Principat de Catalunya ordena una devaluació de la moneda del 75%.


Any 1653- Matrimoni de Miquel March de Binitiger (Son Marc de Pollença) amb Joana Axartell i Campos, filla única de Jaume Axartell i Cànaves de Mosso, ciutadà militar.


Any 1653- Es publica: "De l'art de picapedrers", obra de Josep Gelabert, mestre d´obres.


Any 1653- Gabriel Vilar, en cors, captura un bergantí musulmà de 13 bancs, i fa 4 esclaus.


Any 1653- Pirates musulmans capturen la família de Pere Ferrer d'Artà.


3 de gener de 1653- El rei confirma els privilegis i constitucions de Catalunya anteriors a la guerra dels segadors, si bé es reserva el control de les inseculacions per al Consell de Cent, i per als càrrecs de la Diputació. A partir d'aquest moment el control de les insaculacions es fa des del poder central de manera que els consellers i diputats fan una proposta de candidats que pot ser corregida per Don Juan de Àustria i l'Audiència, fent que la decisió darrera sobre les propostes estigui en mans del rei.


8 de gener de 1653- Neix Jaume Cànaves March, a Pollença, bisbe de Malta.


5 de febrer de 1653-Gaspar Llompart, rector de Porreres compra Son Servera (Porreres).


18 de febrer de 1653 - Moren de pesta a Sineu una filla de Joan Gelabert i Joana Puig.


24 de febrer de 1653-Mor a la forca Josep Garí, fadrí.


17 de març de 1653- Mor encara de pesta a Sineu un fill de Bernat Real.


28 de març de 1653-Mor Bartomeu Febrer Nadal, rector d'Alcúdia.


5 d'abril de 1653- El rei  fa donació a la Universitat de Mallorca de 5 canons que s'havien guanyat en la captura d'una sagètia francesa quan anava de Roses a França.


25 d'abril de 1653-Divendres. L'algutzir Gallur és assassinat a la Peixateria d'una arcabussada. L'enterren a sant Francesc.


30 d'abril de 1653-Rosselló mor a la forca.


11 de maig de 1653- És acoltellat Francisco Baldo, fadrí.


25 de maig de 1653-Sufragi per als morts del contagi a Artà i processó d'agraïment a sant Sebastià.


15 de juny de 1653-Baptisme a Mancor de Miquel Coll Batle, fill d'un bandoler dels "Barona".


Agost de 1653- Deportació de francòfils de Barcelona a Mallorca.


19 d'agost de 1653-Macià Bolitxer mor assassinat d'una arcabussada.


20 d'agost de 1653- Antoni Carbonell, escultor, fa un retaule per a la parròquia de sant Llorenç de Selva.


21 d'agost de 1653-És enterrat a la Seu el canonge Josep Sánchez de Villanueva.


6 d’agost de 1653- Els moliners de vent demanen l’entrada a la confraria de Sant Llorenç de Santa Creu.


Setembre de 1653 - S'alça el setge de Girona.


6 de setembre de 1653- Mor Jeroni Anglesola, prior de la Cartoixa.


6 de setembre de 1653 - Jaume Rossinyol, senyor de la cavalleria de Son Vic, la subhasta i l’adjudica a Jeroni Ballester de Togores, prevere, canonge de la Seu de Mallorca i comte d’Aiamans.


15 de novembre de 1653-Mor el bisbe Tomàs de Rocamora i és enterrat a Sant Domingo.


23 de novembre de 1653.- Fra Vicenç Pizà de l'orde de Sant Domingo cobra cent lliures per l'orgue que fa pel convent de Jesús. (ARM-AH-C-996).

segueix