Any 1666- Calvià té 623 habitants.

Any 1666- El bisbe Pedro Fernando Manjarrés de Heredia només permet el cant de la Sibil·la quan ell ho trobi convenient.

Any 1666-Nous enfrontaments entre els comissaris i els bandejats refugiats a la parròquia d'Alcúdia.


Any 1666-Joan Antoni Matheu és designat pels jurats  cirurgià del morbo.

Any 1666-Inici de la construcció de la capella del Roser del convent de predicadors d'Inca.

2 de gener de 1666 - Mor Francesc de Berard Descallar Fuster Pont, militar de l'imperi espanyol a Sicília que vivia en el carrer del Sol. És enterrat a sant Francesc.

3 de febrer de 1666- El Col·legi de notaris aporta una figura de sant Tomàs al retaule de l'altar major de sant Domingo.

20 de febrer de 1666-
Disapta a 20 de fabrer penjaren a Pere Torrens menorquí ab compañia de dos homens un de Pollensa y lo altre de Ciutat y foren penjats tots y portats al Pont de Incha a 21 dits y diumenge. (Noticiari de Cristòfol Seguí 1666-1684).

3 de març de 1666 - Mor assassinat a trets d'arcabúç Pere Antoni Alemany de l'Alqueria. El batle d'Andratx Guillem Jovera responsabilitza dels fets al bàndol dels Canamunt.

7 de març de 1666 - Col·locació de la primera pedra de la capella del Roser de sant Domingo d'Inca.

10 de maig de 1666- Formació de la Capella de Música de Santa Eulàlia: Miquel Martí és el mestre de capella.

12 de juliol de 1666 - Antoni Moragues Vallès d'Almedrà compra part de Sa Torre (Valldemossa).

5 d'agost de 1666-El bandoler Moiana i tres companys més vists als voltants de Son Nadal Gros (Felanitx).

6 d'agost de 1666 - Set bandejats fugen de santa Maria cap a l'Estremera (Bunyola) i són perseguits.

9 d'agost de 1666- El bandoler Antoni Guardiola d'Alaró cau presoner de Joan Fuster i Salas a Bunyola.

13 d'agost de 1666-El bandoler Pere Planes Estelà està refugiat a l'església de Sineu.

18 d'agost de 1666-El bisbe Pedro Fernández Manjarres diu:
"....nos es estât représentat per part del Procurador fiscal de nostra cort circa la indecencia gran ab que van los ecclesiastichs, tant contra son estat en deservey de Deu nostroSeynor, aportant cabelleres, cabells llarchs, mostatxos refilats, ab calses de color, ab gran scandol del poble"

21 d'agost de 1666-Miquel Danús, germà d'un bandoler s'ofereix per a la persecució de bandolers.

3 de setembre de 1666- Detingut Joan Ferrer, bandoler  refugiat a l'església de Manacor.

Bandolers de Canamunt: Miquel Abrines, Pere Benet Babiloni de Santa Margalida, Mateu Borràs de Bunyola,  Bartomeu Bosch d'Inca, Pere Bosch d'Andratx,  Guillem Cabanellas de Pollença, Baltasar Calafat de Santa Margalida, Joan Campamar Garbulla de Bunyola, Joan Campins, de Palma, Gabriel Canyelles, Mateu Canyelles, Dionis Castanyer, Joan Catany, Miquel Catany i Pere Catany de Llucmajor, Bartomeu Comes i Pere Joan Comes de Sa Pobla,  Bartomeu Danus Cosme.


10 de setembre de 1666- Enterren a la Capella dels Pacs, en una tomba prop de l' altar a Esclaramonda Rocaberti Comtesa de Formiguera,


11 de setembre de 1666 “Ballester”, bandoler de Muro, és executat a volta de garrot.


15 de setembre de 1666- Executen i esquarteren a Montuïri el bandoler Bartomeu Gomila Pujol “Moiana”, de So Na Moiana, després de tallar-li les orelles.
 
27 de setembre de 1666 -Executen el bandoler llucmajorer Bartomeu Alsamora al carrer del Sol davant la casa dels Catlar:
han portat Barthomeu Alsamora de la vila de Lluchmajor ofegat y ha feta la volta del sentenciat fins a casa del Sr. Piza y el penjaran devant la casa ahont mata m.° Castelló en el carrer del Sol en que li tallaren la ma dreta y penja fins el vespre que el sentornaran a Lluchmajor per escorterarlo. (Noticiari de Cristòfol Seguí)

4 de desembre de 1666- Don Pedro Fernandez Manjarres de Heredia, bisbe, prohibeix el Cant de la Sibil·la.endavant