Any 1669- Església del Socors. Construcció de l'església de Banyalbufar.

Pau veneto-otomana.

7 de gener de 1669- Testament de Mateu Sanglada Santacília que vol ser enterrat a la capella del sant Crist novament edificada a sant Francesc, on hi fa posar un quadre del sant Crist.


26 de gener de 1669- Abans de fugir cap a les Illes Canàries, Rafel Valls fa testament en el qual ordena celebrar 100 misses de sufragi a més de deixar almoines al pobres del carrer del Segell i a algunes fundacions caritatives.


febrer de 1669 - Els jurats presidits per Antoni Dameto i els síndics de la Part Forana decideixen d'acord amb el Gran i General Consell ampliar la Plaça de la Quartera. En aquest sentit es decideix expropiar quatre cases i : la casa de l'esparter Miquel Tomàs valorada en 701 L. 10 s. la de mestre Miquel Pons en 445 L. les de mestre Pere Joan Balla o Jeroni Gil, 475 L. i les de Martí Corró, 725 L.

16 de febrer de 1669- La força del vent causa mals a l'església del Socors.
"disapta a 11 maig, vuy a l a tarde han beneit la iglesia nova del Socos." (Noticiari de Cristòfol Seguí).

6 d'abril de 1669 - Neix a Palma Baltasar Rossiñol Zaforteza (Vic.Cadenas -Caballeros de Montesa.... pàg.81)

9 de juny de 1669-
Inici de les obres a la nova església de Banyalbufar. 

20 de novembre de 1669- Mor Joan Miquel de Santacília i Togores, cavaller de Sant Jaume i patge de Felip IV,  a Madrid. Era fill de Pere de Santacília i Pacs.

 

21 de novembre de 1669-Benedicció de la nova església del Socors per part de Gabriel Martorell, vicari general del bisbe Pedro Fernández Manjarez de Heredia.

Pere Santacília,bandoler
19 de desembre de 1669- Mor Pere de Santacília i Pacs, bandoler, cap dels Canamunt  i procurador reial i és enterrat a la Seu. La seva hereva és Elionor de Santacília Togores i Muntanyans.  Durant la seva vida va cometre 325 homicidis segons Francisco de Melo (Historia coetánea del movimiento de Cataluña).

segueix