Any 1671-Casa de la Vila de santa Maria del Camí.

Any 1671-Construcció de la Casa de la Vila a Santa Maria del Camí.


Any 1671 - Miquel Canals és el provincial dels mínims . Obres del quart tram claustre de sant Francesc de Paula.

Any 1671- Un edicte del virrei  Juan Francisco Cebrián, comte de Fontclara, priva als batles de la facultat de deixar als delinqüents en llibertat sota fiança, tret dels que obtenguin la llicència de la Reial Audiència. També disposa que els batles o lloctinents que siguin negligents a donar avís de la comissió d'un delicte seran castigats amb pena de privació de l'ofici, cinc anys de bandejament i multa de cent lliures, executables en cas de contumàcia.

6 d'abril de 1671 - Guillem Bonet "Comafreda" i Jaume Esteva de S'Arracó segrestren el saig d'Andratx i quan el batle Sebastià Palmer de Son Miquel i els jurats Joan Ensenyat de Son Ensenyat , Jaume Alemany i Guillem Fleixes de Son Vic van a ajudar-lo  responen a trets i feren el batle. Els agressors fomaven part d'una banda dirigida per Pere Rosselló "Ballatia" de Binissalem. Per aquest motiu varen ser condemnat a cinc anys de galeres i a pagar les costes processals.


11 de juliol de 1671- Arriba el nou virrei, Juan Francisco Cebrián.

26 d'agost de 1671- Pluja i calabruix a Mallorca.

31 d'agost de 1671-Príam de Villalonga compra en subhasta Els Pagos (Porreres).

20 d'octubre de 1671- Domènec Llàtzer, sucrer, compra un rafal amb cases, sínia i safareig a Son Vallobar, situat prop de la Soledat Vella.(ARM, Prot. V-270, f. 123v-124r)

22 d'octubre de 1671- El mercader Pere Joan Rios és enterrat a Sant Miquel.

Escut de la Mercè

10 de desembre de 1671 - Fra Guillem Munar és anomenat Pare perpetu de la província de l'orde menor de la regular observància, del convent de Sant Francesc de Palma.

18 de desembre de 1671- El doctor Vicenç Mateu és enterrat al convent de la
Mercè de Palma.

endavant