Any 1672


                                                                      
                                              angel

                                                               Àngel defenedor de la Mercaderia (1672)

3 de gener de 1672- Bernat Cotoner és el nou bisbe de Mallorca. Tot el dia va ploure.

7 de gener de 1672-Mor el cavaller Mateu Gual Sanglada i l'enterren a Sant Francesc.


17 de gener de 1672- Mor Gabriel Berga Gual i és enterrat a Sant Domingo.

9 de maig de 1672 -Antoni Mora és el nou rector de Puigpunyent.

5 de juny de 1672- Mor Catalina Sancho i és enterrada al vas  de Santa Maria del Confalló.


3 de juliol de 1672-Pere Picornell fa donació d'un molí de vent (després Molí d'en Beato, Lloret) al seu fill Joan. (ARM ECR 1.052 f.36).

3 d'agost de 1672- Els caputxins, amb l'oposició dels franciscans observants, s'instal·len a Palma després de comprar l'Hort de les Murteres en el camí de la Real ( principi de l'actual carrer del general Riera)  al canonge Antoni Ripoll fora de les muralles.


10 d'agost de 1672-L'apotecari Onofre Llobet és enterrat a
Sant Miquel.

27 d'agost de 1672-L'escultor Mateu Joan cobra dels defenedors de la Mercaderia 13 lliures per haver fet un àngel de pedra de Santanyí per a la capella de santa Bàrbara i altres feines a la mateixa capella.


31 d'agost de 1672 - Mor Magdalena Canals Martorell ,filla del capità corsari Jaume Canals i esposa de Jaume Joan de Berga Comelles i és enterrada a sant Domingo en el vas familiar a la capella de santa Anna.

2 d'octubre de 1672- Nova festa de l'Àngel Custodi  que per coincidir amb la del Rosari es fa dia 9 d'octubre.

15 d'octubre de 1672 - Fra Miquel Albertí emprèn l'obra del dormidor del convent de la Mercè a Ciutat.


18 d'octubre de 1672- El mercader Mateu Bertran és enterrat davant la capella de la Concepció de Sant Francesc.


9 d'octubre de 1672-Miquel Joan Cotoner és assassinat d'una arcabussada.


24 d'octubre de 1672- Mor Antoni Pisà i és enterrat a Sant Francesc.

9 de desembre de 1672- Paguen a Antoni Roig  per haver passat un avís al lloctinent on s'exposava que Martí Bertran estava assetjat a l'església d'Alcúdia.


endavant