Any 1673-Corsarisme.

10 de gener de 1673 - Mor l'honor Joanot Vidal d'Orient que és enterrat a l'església parroquial d'Alaró.

23 de febrer de 1673-Mor Aina de Verí i és enterrada a Sant Domingo.


25 de febrer de 1673- Boda de Francisco Cotoner Oleza (61 anys) amb Magdalena Sureda Vivot (24 anys) , filla de Miquel Sureda i Maria  Dameto.


21 d'abril de 1673-Mor a Madrid l'artanenc Pare Antoni Llinàs "Creu Vella"


12 de maig de 1673-
Jo Antoni Pizá he rebut del Sr. Dn Joan Michel Sureda sent vuytante L. dich 180 l. y son per lo valor de une esclave anomenada Onissí li vaní als primer Abril 1672 per medi del capità Jaume Canals fet als 12 maig 1673.


18 de juny de 1673 - Neix Antoni Lliteres Carrió, músic artanenc de la Reial Capella.

20 de juny de 1673
- Jo Michel Abram pintor confés aver rebut de Bartomeu Rabassa, bassiner de la capella della paroquial iglasia de Sta. Eulària de lo altar de nostra Sra. de la Pietat, vint sous, dich 1 lliure, y son a bon conta de sinc liuras per lo preu y vallor de un pla de una Saludasio de Nostra Señora an la dita chapella.

21 de juliol de 1673- Benedicció de la campana "Bàrbara" a la Seu.


Setembre de 1673-Miquel Abram, pintor cobra pels encàrrecs fets a la capella de la Pietat de santa Eulàlia.


7 de setembre de 1673 - El capità corsari Jaume Canals compra Son Frare de Petra.

17 de setembre de 1673- Climent X atorga la condició de "pontifícia " a la Universitat Lul·liana.

28 de setembre de 1673-Entra en cors Josep Gibert, patró de la sagètia Puríssima Concepció que disposa de 6 canons, 28 pedrers i 130 tripulants.

El 29 de setembre de 1673- Els venedors de neu a Felanitx són Joan Montserrat i  Mateu Caldentey.

3 d'octubre de 1673- Una tempesta de calabruix destroça les teules de les cases de Campos.

novembre de 1673 - Publicació del bàndol de guerra contra França i els turcs.

28 de desembre de 1673- La sagètia Puríssima Concepció, comandada per Nofre Castany i pel capità Josep Gibert es posa en cors. Disposa de 6 canons, 28 llançadors de pedres i 130 homes.

31 de desembre de 1673-Jaume Campaner, mercader, és enterrat a la capella dels Àngels de Sant Francesc.


endavant