Any 1674-Corsarisme. Enfrontaments dels caputxins amb els frares observants.


Any 1674- Uniça Sureda Santacília, tercera esposa d'Antoni Sales Verí mou un plet per qüestions d'herència de Son Sales, finca de la qual reclama dos terços.

Any 1674 - Fabricació de la campana major de la parròquia de Petra.

6 de gener de 1674-El corsari Josep Gibert amb la Puríssima Concepció ataca set sagèties franceses. Sis d'elles es refugien a Saint Tropez , però la sagètia Fortuna és capturada, tot i que la seva tripulació va fugir en una barca amb les coses més valuoses. La sagètia va ser transportada a Mallorca amb coses de poc valor.


8 de gener de 1674-El corsari Josep Gibert amb la Puríssima Concepció captura la sagètia francesa sant Francesc a San Remo, carregada d'aliments per a l'armada francesa, i la condueixen a Mallorca.


12 de gener de 1674- Mor assassinat  Antoni Garcia, prevere, a la Plaça del Mercadal a trets de carrabina.


Gener de 1674-El corsari Josep Gibert amb la Puríssima Concepció captura una sagètia  turca a prop de Còrsega, mata 8 turcs i n'esclavitza 42 que són venuts a Liorna (Livorno).


26 de gener de 1674 -El capità corsari Jaume Canals, el comte de Montenegro, Joan Baptista Sunyer i Joan Miquel Sureda, armadors i senyors de l'Esquadra de Mallorca sol·liciten ajut del rei després d'haver perdut la nau capitana contra els turcs.

21 de febrer de 1674-El vaixell santa Creu que té 40 peces d'artilleria i 300 homes, comandat per Jaume Mates se posa en cors juntament amb el sant Antelm, d'Eivissa  comandat pel capità Jaume Ballester amb 20 peces d'artilleria i 200 homes. El governador dels dos vaixells és Pere Fletxes.

6 de març de 1674-Els corsaris dels santa Creu i sant Antelm capturen la sagètia francesa El Sol, carregada de roba, teixits i tabac a prop de Còrsega.


10 de març de 1674-Els corsaris dels santa Creu i sant Antelm capturen una sagètia francesa carregada de vi i aiguardent a prop de San Remo.


19 de març de 1674-  Francesc Cànaves es posa en cors amb la fragata Nostra Senyora del Roser, que té 14 bancs de rems i 50 homes.


23 de març de 1674- Miquel Coll comanda en cors la fragata Sant Antelm, de 10 bans de rems i 30 homes.

23 de març de 1674- Divendres Sant. El corsari Josep Gibert amb la Puríssima Concepció assalta la sagètia francesa Nostra Senyora del Remei i la condueixen a Mallorca.


8 d'abril de 1674- Una processó rogativa contra la sequera surt de santa Eulàlia.

9 d'abril de 1674- Pere Picornell , propietarí d'un molí de vent (de Can Beato- Lloret) compra els terrenys on s'alcarà el molí de vent d'en Barbetjat (ara d'en Poleo).


10 d'abril de 1674- La fragata corsària sant Antelm captura dues tartanes franceses vora el Cap de Canet, carregades de blat i farina, que són dirigides a Mallorca.


14 d'abril de 1674- El gremi de picapedrers de Palma exposa que una vegada escindits els  picapedrers de Llucmajor, ja no contribueixen a la caixa gremial, i que trencadors de Llucmajor treballen en el Coll d'en Rebassa, de manera que lleven la feina als de Palma i proposen que paguin 8 sous 8 a la caixa del gremi de Palma, i que d'igual manera ho facin els picapedrers de Palma quan treballin a Llucmajor.


15 d'abril de 1674-Arriba a Palma la fragata corsària sant Antelm amb les tartanes capturades.

20 d'abril de 1674- Els corsaris de la nau capitana  santa Creu i  de la sant Antelm capturen El Postillón, que tenia 8 canons i anava carregat de cordovans, robes de cotó i adrogueria. Des de Càller envien El Postillón a Mallorca.


23 d'abril de 1674-Bartomeu Xeremia es posa en cors amb la fragata Nostra Senyora del Roser, que té 14 bancs de rems i 48 homes.

28 d'abril de 1674-Arriba a Mallorca el corsari Josep Gibert, capità de la sagètia Puríssima Concepció, amb la sagètia capturada als francesos Nostra Senyora del Remei , la Fortuna i una sagètia turca. Tot plegat va valer 35.000 reials de vuit.

15 de maig de 1674-Els corsaris dels santa Creu i sant Antelm veuen una galiota turca a una cala de Xipre i seguint-la s'enfronten a tres vaixells francesos, un dels quals, Nostra Senyora de la Candelera, de 16 canons i carregat de roba de cotó, és capturat.


15 de maig de 1674- La fragata corsària Nostra Senyora del Roser captura una nau del mateix nom a prop del Cap de Sant Pere, carregada de blat.


16 de maig de 1674-Joan Vilasclars surt en cors amb el bergantí Sant Antoni de Pàdua i 75 homes


27 de maig de 1674-Maria Quint Sa Fortesa i d'Olesa, vídua i usufructuària de Tomàs Quint Sa Fortesa cavaller de Sant Jaume reconeix i promet donar a la seva filla Joana Sureda i Sa Fortesa 1.000 ll. en concepte d'augment d'una dot de 10.000 ll. donades a aquella amb motiu del seu matrimoni amb Francesc Sureda de Sant Martí.

7 de juny de 1674 - Alçament de la població a Messina, presa dels bastions i atac al palau del governador espanyol.

16 de juny de 1674-Quatre frares observants intimiden els caputxins per tal que abandonin el convent del camí de la Real. Els franciscans posen en excomunió als caputxins.


16 de juny de 1674-
A 16 juny, foren extrets los PP. Caputxins ab bulleto del Papa del Convent havien fundat devant lo Camp Palat y fas nota com los testimonis qui assistiren per dit efecta foren algun de ells maltractats com es arrebassar los mostaxos y a altres tallarlos.

29 de juny de 1674-Els corsaris de la nau capitana  santa Creu i  de la sant Antelm capturen un turc que anava en una barca grega.


2 de juliol de 1674- Els corsaris de la nau capitana  santa Creu i  de la sant Antelm capturen la nau francesa Sant Josep i també la nau El Cor a Alexandria.

16 de juliol de 1674- Joan Despuig, comte de Montenegro i de Montoro, hereda la cavalleria de santa Margalida.


Agost de 1674- Manquen per al consum a Mallorca 92.000 quarteres de blat (25.000 lliures).

2 d'agost de 1674- La sagètia Nostra Senyora del Remei entra en cors. El seu capità és Josep Gibert. Disposa de 4 canons i 130 homes. Torna a sortir en cors la sagètia Puríssima Concepció, comandada per Nofre Castany i pel capità Josep Gibert .


24 d'agost de 1674- Arriben la nau capitana corsària Santa Creu i la Sant Antelm a Mallorca amb les dues sagèties i els quatre vaixells capturats.

8 de setembre de 1674 - Surt un estol cap a Messina per a la defensa dels interessos de la corona espanyola.


12 de setembre de 1674- El canonge Descatlar enmig d'una plaça pega quatre bufetades a Serra carnicer perquè no pagava 25 lliures que devia a madò Alcovera o Paloua.


15 de setembre de 1674- El canonge Descatlar amb una espasa talla un braç al carnicer Serra que s'havia amagat en el Temple i després el remata.

24 de setembre de 1674- Els corsaris de la sagètia Nostra Senyora del Roser capturen una sagètia francesa en el cap de sant Felip que tenia el permís del virrei de Catalunya. Desembarcats els tripulants francesos a Barcelona, el virrei de Catalunya envia una sagètia a la cerca de Nostra Senyora del Roser i la sagètia capturada pels corsaris mallorquins. Aquesta, per causa del mal temps es refugia a Blanes on és capturada per la sagètia del virrei català. Els tripulants mallorquins de la nau capturada són empresonats durant tres mesos. La sagètia capturada pel virrei català va ser estimada en 27.000 reials de vuit.

26 de setembre de 1674- Torna a Palma el bergantí d'En Pere Gil, armat en cors.

29 de setembre de 1674 - La població de Messina té a la vista l'estol francès i esclata de joia esperant l'alliberament del jou espanyol.

10 d'octubre de 1674 - L'estol espanyol comandat per Beltran de la Cueva arriba a la costa de Messina i ordena el setge marítim . L'armada francesa defensa la ciutat  per voluntat de la població sublevada.

11 de novembre de 1674- Surt en cors el patró Pere Antich amb la sagètia Sant Pere que disposa de 3 canons i 130 homes.


Novembre de 1674-Tomàs Tort, patro de la sagètia Nostra Senyora del Carme captura un vaixell tot i que no estava en cors.endavant