Any 1679

«Año 1679. Fue derribado, arado y sembrado de sal este huerto (hort dels jueus de Pere Onofre Cortès situat entre la Porta Pintada i la Porta de sant Antoni) de orden de la Santa Inquisición, por enseñarse en él la ley de Moisés. Nadie quite ni rompa esta columna en tiempo alguno, pena de excomunión mayor.»

9 de gener de 1679-Autorització per a la fundació de la confraria de santa Magdalena de Pazis en el convent del Carme.


23 de gener de 1679 - Testament del capità Jaume Canals, alcaid del castell de Capdepera, que vol ser enterrat al vas que té a la capella de santa Anna a l'església de sant Domingo.


27 de gener de 1679 - 
Mor Jaume Canals Penya, alcaid del castell de sant Carles i capità corsari.

3 de febrer de 1679- El capità en cors Jeroni Castany captura el patache sant Antoni de Pàdua, carregada amb 66 bótes d'oli i bales de seda a Antoine Brémond, corsari de Cassis, davant Saragossa.


febrer de 1679-L'església del Socors és molt afectada pel vendaval.


12 de febrer de 1679 - Pere Antoni Roig, Pere Cugullada major, Jaume Prenau de Miquel, i  Marti Juan Reig jurats d'Alcúdia juntament amb el prevere Tomàs Serra, obrer major i administrador de la Cofraria de la Casa i Oratori de Nostra Senyora de la Victòria han acordat i donat a fer per via d'escarada al mestre Pere Torrendell, picapedrer d'Alcúdia.obres de reforma de l'oratori.

22 de febrer de 1679-El capità corsari Jaume Ballester captura el patache sant Julià del capità provençal Beusier, carregada amb 761 barrils d'oli, formatge, cera, i herbes medicinals. El patache i bona part de l'oli van ser venuts al mercader genovès Bartolomeo Poggio


23 de febrer de 1679- Es beneeix l'església dels Caputxins situada a l'hort de les murteres, començament de l'actual carrer del general Riera.


26 de febrer de 1679- Els capitans Honorat Castany i Bernadí Esterelles capturen la barca Nostra Senyora del Bon Socors comandada per Ambrosio Perera a l'illa de Lampedusa. Anava carregada de vi, paper i altres coses. La barca va ser venuda a Saragossa.


2 de març de 1679- El capità Jaume Ballester captura amb la nau Nova Europa  el patache La Conception comandada per Louis Laugier carregat amb pistoles franceses, escopetes, barrils de pòlvora, cotonina, tisores de barber, quitrà, bales, perdigons, barrils de sardines, i altres objectes. És venuda a Saragossa per 1200 pesos al castellà Francisco Montenegro.


16 d'Abril de 1679- Auto de Fe-Tots els processats són confiscats, reconciliats i condemnats a acudir als oficis de la Seu en diumenges i festes en processó i hàbits de penitent.


22 d'abril de 1679-El capità Bernadí Esterelles captura davant Zante (Zakinthos)un barquet grec carregat amb 107 odres d'oli i una llondra carregada amb 540 odres d'oli , 8.880 peces de formatge , cera , seda i roba de color. Els 4 tripulants moros de la llondra varen ser venuts per 900 pesos i la llondra va ser cremada a La Sapienza.


23 d'Abril de 1679- Auto de Fe-Tots els processats són confiscats,  reconciliats i condemnats a acudir als oficis de la Seu en diumenges i festes en processó i hàbits de penitent.


30 d'Abril de 1679- Auto de Fe-Tots els processats són confiscats, reconciliats i condemnats a acudir als oficis de la Seu en diumenges i festes en processó i hàbits de penitent.


3 de maig de 1679- Auto de Fe-Tots els processats són confiscats, reconciliats i condemnats a acudir als oficis de la Seu en diumenges i festes en processó i hàbits de penitent.


6 de maig de 1679- Lo que su Mag. J ha resuelto se vaya executando en las fortificaciones de la isla de Mallorca, es lo siguiente:
Que se perfectionen los parapetos de la muralla de la ciudad de Mallorca aciéndose el pedaso de fosso que falta de abrir serca del Baluarte de San Antonio elgolando lo que resta.
Que se haga la estrada en cubierta por todo lo que mira á la parte de tierra escusándose la  del mar, quedando para mas adelante el gasto de las casas matas.
Que se disponga el fosso de la ciudad de Alcudia.
Que se compren dos mil quintales de pólvora y la balaría de fierro.
Que se fabrique la nueva torre para poner la pólvora y municiones de consumo ordinario.
Que por ahora se escuse la fundición de las quatro piezas y que executando esto se passe a tractar de la fortificación nueva en el corazón de la isla disponiéndose estas obras á destajo, pues aunque en la relación que viene desse Reyno se presuponen inconvenientes en ello ha enseñado la experiencia en todas partes que este es el medio mas útil. En Madrid á 6 de Mayo 1679.— El Marques de Villalva.


26 de maig de 1679-
"...a Jaume Blanquer pintor 14 lliures per haver pintat tres cuadros de tres varons insignes naturals de est Regne: Roig, Forteza y Sureda, y haver renovades las barras de Aragó de las armas de la finestra del portal." (A. H. M. Llibre major del Compte 1678- 1681 p. 96.).

7 d'agost de 1679 - Mor Francesca de Berard Descallar , viuda d'Hug de Berard.

5 de setembre  de 1679- Antoni Joaquim Canals Martorell fill del capità corsari Jaume Canals obté les escrivanies de Sineu,i Sa Pobla, poteria inclosa i les porteries de Muro i santa Margalida.

14 d'octubre de 1679-Arnau Moix, comanador de l'orde de Sant Joan de Jerusalem fa donació a Santa Clara, on hi tenia dues germanes, Isabel i Beatriu, de les relíquies de sant Sadurní.
Desembre de 1679 - Antoni Moragues i Vallès d'Almadrà comprà la casa de la plaça de sant Francesc 10, a Nicolau de Muntanyans Togores i Sanglada per 3.102 lliures. En aquesta casa va fer reformes per valor de 1910 lliures i 12 sous.

endavant