Any 1688

1 de gener de 1688 - El batle i els jurats d'Andratx no accepten els ciris que tradicionalment reben de l'obrer de la parròquia ni del rector Mateu Alemany, la qual cosa és considerada com un menyspreu i fa intervenir el procurador fiscal de la cúria del Pariatge en demanda d'una sanció.

25 de gener de 1688- "Llibre de determinacions i sentències de la confraria del Nom de Jesús d'Artà".

27 de febrer de 1688-Carlos II concedeix el títol de virrei a Baltasar Pardo de la Casta.

9 de març de 1688-Rafel Benet Tarongí és empresonat per intent de fugir de Mallorca amb la seva esposa Isabel Bonnín, el seu concunyat Rafel Agustí Pomar i la seva esposa Caterina Bonnín, Caterina Tarongí, de 42 anys, esposa de Guillem Tarongí i altres xuetes del carrer del Segell en un vaixell anglès el dia 7 de març..

31 de març de 1688 - Obres de reforma de l'església de la Mercè.


28 de maig de 1688- Baltasar Pardo de la Casta pren possessió com nou virrei.

20 de juny de 1688 - El virrei fa una volta pel Moll de Ciutat i es troba amb carrosses de cavallers que no es dignen a saludar-lo, per la qual cosa decideix empresonar a la Torre de l'Àngel un cotxer i desterrar alguns d'aquells cavallers.


30 de juny de 1688 - Reial cèdula de sa Majestat i els senyors del Consell, per la qual en el Regne de Mallorca es permet lliurement, i sense llicència l'extracció de Vi, Aiguardent, Panses, Figues i Ametlles de la mateixa manera que es treuen i s'extreuen els Olis, Tàperes i Formatges i sense pagar cap mena de drets, sino els universals als Arrendadors o Administradors d'aquests.

12 de juliol de 1688- Ermita de Valldemossa.

26 d'agost de 1688- Mor Joan Baptista Desbach Martorell, pollencí, bisbe d'Urgell. Campana de n'Eloi (1593)

12 de setembre de 1688- Es trenca la campana de n'Eloi.

25 de setembre de 1688- Detenció a Felanitx de Josep Cifo, ermità, acusat d'estar endimoniat.

comte de Formiguera
Escut de Ramon Burgues Safortesa
comte de Formiguera

 5 d'octubre de 1688-Bartomeu Fornari Trobat fer llançant un tinter al cap a Antoni Serra Comelles, que va morir dos mesos més tard a conseqüència de la ferida. Antoni Serra Comelles va ser cap de bàndol dels Canavall enemic del Comte Mal, Ramon Safortesa.(BSAL de 1922, pàgina 180) en la zona de Muro i santa Margalida. D'altra banda, Antoni Bassa de Muro estava al servei del comte Mal.


endavant