Any 1692
   
Any 1692-Construcció de les bateries del Portitxol.Any 1692- Antoni Català "Galileu" construeix la casa de la neu d'en Galileu.Any 1692- El bisbe Pere d'Aragó Cardona limita el cant de la Sibil·la a les festes de Nadal.
   
Any 1692- Gregori Gual-Desmur organitza una companyia de 115 soldats mallorquíns per a Nàpols.
   
Any 1692 . Per tal d'afrontar els deutes pendents, Antoni Gual Despuig es veu obligat a establir part de les terres de Son Ametler.
   
Any 1692- Francesc Villalonga Fortuny, primer comte de la Cueva, sol·licita del rei Carlos II ser el futur procurador reial del Regne de Mallorca, a canvi de finançar el cost d'una lleva de 400 homes armats amb espases. La sol·licitud no va ser atesa al no considerar-se capaç per la seva situació econòmica.
   
8 de gener de 1692 - Surten en llibertat els presos Salvador Mas, procurador fiscal del Pariatge i el notari Miquel Dameto, 55 dies després del mandat reial.
   
19 de gener de 1692- Boda d'Antoni Berard Dezcallar amb Joana Net Armengol.
   
Gener de 1692 - Arriba a Mallorca el primer teatí, d'orígen madrileny, Agustín Montero.Febrer de 1692-  L'escultor Jaume Llull cobra per un marc d'un retaule fet per al Nom de Jesús d'Artà.

28 de març de 1692- Laudòmia Nadal Descatlar, priora del convent de santa Margalida de Palma juntament amb les monges Elísabet Nadal Descatlar i Prudència Oms  Sanglada encarreguen a l'escultor Joan Antoni Oms Arbona un quadre per a l'altar major amb santa Margarida i sant Agustí.

17 de maig de 1692 - El virrei indulta un montuïrer que havien de penjar poc després en el Born.

   
27 de maig de 1692- Mor Ramon Sureda Santacília , bisbe d'Oropi   (Àtica), lloc ocupat pels sarraïns. És enterrat a la Seu a la capella de Nostra Senyora de la Clastra.

7 de juliol de 1692 - El rei ordena als virreis que es registrin i posin a la venda els esclaus sarraïns perquè els necessita per a l'intercanvi amb el soldats captius del soldà.(ACA Consell d'Aragó, Lligall.994,s.f.)

21 de juliol de 1692 - Mor Aina Maria Munar Mir que és enterrada en el vas dels Vidal de l'església de sant Miquel.(ARM, Protocols, P-799, f.323).

20 de setembre de 1692 - Mor Francesc de Berard Gual, militar al servei del rei d'Espanya a Nàpols. Vivia aprop de l'església del Sepulcre ,a la parròquia de sant Jaume. És enterrat a sant Francesc.
   
5 d'octubre de 1692 - Mor Antoni Moragues Llabrés d'Almedrà i és enterrat davant l'altar major de sant Domingo. Ell va assolir el cost de la pavimentació i dels bancs laterals a l'altar major, en marbre groc a sant Domingo. En els bancs i en el seu sepulcre situat en el centre davant l'altar major va fer gravar el seu escut d'armes.
   
20 d'octubre de 1692- Mor un home en enfonsar-se part de la Casa de Comèdies de Palma.
   
10 de novembre de 1692-Boda de Jaime Juan de Villalonga Comellas amb Jerónima Rossiñol de Zagranada.
   
15 de desembre de 1692-S'enfonsen cinc cases al carrer del Molí de Vent de Palma.
   
24 de desembre de 1692-Moren 12 lactants de l'Hospital en caure una paret.

endavant