Any 1702: Construcció de l'església parroquial de santa Maria del Camí , d'un hospital per als lleprosos i d'un oratori a Randa. Redempció d'esclaus. Lluites entre austriacistes i botiflers.

   
Any 1702-Reparació de la síquia d'en Baster.
   
Any 1702- Construcció de la façana posterior de l'Ajuntament de Palma amb pedra de Portals i sostinguda en cinc arcs.
   
Any 1702- El forn d'en Riera estava situat en el carrer del Guix (actual Plaça Quadrado).
   
Any 1702-Inici de la nova església parroquial de Santa Maria del Camí per iniciativa del rector Joan Castanyer Mallol i del mestre d'obres santamarier Lluc Mesquida Florit.
   
Any 1702- Manquen 15.000 quarteres de blat per al consum dels pobladors de Mallorca.
   
Any 1702- Ibrahim ash-Sharif és el bey muradí de Tunís.
   
Any 1702- L'inquisidor és Jordi Truyols i Dameto.
   
Any 1702- Alliberada Maria Aina filla de l'esclava del corsari Fèlix Seró del carrer Montenegro (Palma).
   
Any 1702- Mor Joan Miquel Santacília i Togores, el darrer d'aquest llinatge a Mallorca.

2 de febrer de 1702 - Neix Jerònia Rossinyol Dameto.
  
 27 de febrer de 1702-La Confraria de sant Jordi organitza una festa de celebració de la coronació de Felip V de Borbó en el Born.
   
8 de març de 1702-Felipe V atorga la regència a la seva esposa María Lluïsa de Savoia.


Francesc Truyols Font de la Roqueta

Francesc Truyols Font de la Roqueta

    Abril de 1702 - Mor Francesc Truyols Font de Roqueta a la cort. Conseller de guerra del Consell Suprem d'Aragó, procurador reial del Regne de Mallorca, del que exerceix en funcions el seu germanastre Nicolau Truyols Dameto que el succeeix en el càrrec.
   
8 d'abril de 1702- Felipe V s'instal·la a Nàpols per a reprimir una revolta en contra seu..

12 d'abril de 1702 - Arriben amb els mercedaris de Castella 482 captius d'Alger que passen la quarentena i entren a Ciutat el dia 27.

   
Dia 27 d'abril de 1702 arriba una sagètia amb 47 mallorquins esclavitzats a Alger i redimits mitjançant la intervenció dels mercedaris.

8 maig 1702

Holanda declara la guerra a Espanya i a França per la successió a Espanya.

Arriba una nau amb 479 captius dels musulmans redimits a Palma.
   
15 de maig de 1702-Declaració de la Dieta Imperial a Ratisbona contra els usurpadors Louis XIV i Felipe V.
   
18 de maig de 1702- Autoritats borbòniques ordenen confiscar els llibres dels mercaders mallorquins que tracten amb anglesos, flamencs i holandesos.

24 de maig de 1702 - Els preveres i beneficiats de la parròquia d¡Algaida, Antoni Tomàs i Miquel Reus demanen permís al Capítor per a la construcció d'un oratori a la muntanya de Randa.
   
30 de maig de 1702- Permis per a la construcció d'un Oratori en la montanya de Randa dedicat á Jesucrist crucificat.
   
juny de 1702 - Francisco Antonio de La Portilla és nomenat bisbe de Mallorca.
   
19 de juny de 1702- L'austriacista Nicolau Truyols Font de la Roqueta, jura el càrrec de procurador reial del Regne de Mallorca. (ARM LR 97 f 303 i 307).
   
29 de juny de 1702. Primer pagament de les obres de la nova església de santa Maria del Camí, que poc després queden aturades.
   
14 de juliol de 1702 - Els jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca feliciten el canonge Pere-Jeroni Penya Vaquer per haver aconseguit fer rector de Manacor a l'austriacista Ramon Llinàs Gonzàlez.
   
20 de juliol de 1702-Publicació a Mallorca de l'estat de guerra contra holandesos, flamencs i anglesos.
   
6 de setembre de 1702-Arriba a Alcúdia el bisbe Francisco Antonio de la Portilla en substitució del difunt Pedro de Alagón.
   
16 de setembre de 1702- Conveni de neutralitat i lliure navegació entre Portugal i Espanya.
Nicolau Truyols Dameto, marquès de la Torre
Nicolau Truyols i Dameto, marquès de la Torre.

22 de setembre de 1702- El felipista Jordi de Villalonga i Fortuny, després de moure els fils contra l'austriacista Nicolau Truyols, obté el títol de procurador reial del Regne de Mallorca, i la facultat de nomenar al seu successor.

   
1 d'octubre de 1702-Arriba a Ciutat el bisbe Francisco de la Portilla.

   
3 de novembre de 1702-Mor Arnau Santacília Ordonyo.

   
5 de novembre de 1702-Es destinen 1000 lliures per a la posada en marxa d'un hospital de lleprosos extramurs de Ciutat.

   
10 de desembre de 1702- El bisbe fa arrestar 8 clergues i el virrei fa detenir quatre homes contraris als borbons.


endavant