Any 1703- Els jurats sol·liciten que els laics francs d'impostos contribueixin.

   
17 de gener de 1703- Felipe V i Maria Lluïsa de Savoia entren a Madrid.

   
28 de febrer de 1703 - Martin Gil de Gaínza és nomenar dipositari reial.

18 de març de 1703 - Elionor de la Cavalleria i de Berard es casa amb el botifler Jerónimo Boix de Berard i de Berard.
   
31 de març de 1703- Un total de 200 artillers surten de Mallorca cap a Càdis.

   
Dia 10 d'abril de 1703 es fan processons rogatives perquè plogui.

   
16 de maig de 1703 - Miquel Fullana Rebassa és nomenat oïdor de la Reial Audiència, i forma part del Reial Consell tot i que és austriacista.

   
22 de maig de 1703 - Nicolau Truyols Dameto obté cartes de recomanació dels jurats de Mallorca per tal de recuperar la procuració reial, ara en poder de Jordi Villalonga.

   
24 de juny de 1703 - Mor Fra Rafel Riutord de Sineu, exprovincial dels frares mínims i censor del Tribunal del sant Ofici.

   
28 de juny de 1703- La Santa Inquisició fa assotar públicament quatre homes.

   
1 de juliol de 1703 - Nicolau Truyols Dameto arriba a Madrid per tal de negociar el retorn al càrrec de procurador reial.

   
26 de juliol de 1703- S'aprova la reconstrucció de l'església parroquial d'Inca.


15 d'agost de 1703-Mor Mateu Joan, pintor de Valldemossa.

22 d'agost de 1703 - Neix Mateu Sanglada Julià.
   
27 d'agost de 1703-Es concedeix a Marc Antoni Cotoner l'exclusiva de fabricació de paper durant 10 anys.

   
Setembre de 1703- La dinastia Habsburg formalitza a Viena el lliurament dels drets successoris espanyols a l'arxiduc Carlos, de vint anys d'edat, i el proclama rei d'Espanya.

   
5 d'octubre de 1703- Mor Magdalena Cotoner Dezcallar, esposa de Geroni Boix de Berard, quer és enterrada el dia 8  en el convent de sant Francesc.

   
14 d'octubre de 1703- Boda de Pere Jeroni Net Ferrandell de 25 anys amb Onofria Ferrandell Fortuny de 16.
   
19 d'octubre de 1703-Autoritzada la fundació d'un oratori a sant Felip Neri.

   
8 de novembre de 1703- Savoia abandona l'aliança francesa a la guerra de successió espanyola.

   
9 de novembre de 1703- Joan Belloto surt cap a Càdis amb el terç d'infanteria.

   
16 de novembre de 1703- Arriben a Inca les relíquies de sant Abdó i Senén donades per l'abat d'Arles.


4 de desembre de 1703 - Boda de Margarida Salas Berga, de 15 anys  amb Miquel Joan Togores Gual de 33.
   
20 de desembre de 1703- Súplica dels jurats al Rei: Suposat la pobresa de la Vniversitat del pnt. Regne es tan notòria, ylos drets y los productes tan minorats a cavsa de tants de franchs llaichs, pareix conuenient suplicar a Sa Magd. que Deu gde. fos de don Real Seruey manar suspendre totas las franqueses dels llaichs compresos loscavallers de hàbit per temps de vint anys per lo menos y ab assó respirar i a la Vniversitat y se posería mes apte per acudir a totas las suas obligacions.

    Sobre la qual proposició passaren y discorregueren los Vots de vn conceller en altre com se acustuma y fonch conclús deffinit y determinat nemine discrepante ab Vot y parer qu'es suplich a Sa Magd. màn suspendre la franquesa de tots los franchs llaichs per qualseuol medi sien franchs, entenentse compresos en esta prohibició los cavallers de hàbit, y assó per temps determinat de vint anys al menos.


endavant