Any 1706 -  Dit popular: A pesar de la Portilla i Ametler reinarà Carlos Tercer.

 Membres del Gran i General Consell l'any 1706:

Militars:
Pere Dezcallar, Felip Fuster Fortessa, Nicolau Dameto Pueyo,Baltasar Rossinyol Fortessa, Antoni Ferrandell, Salvador Ballester d'Olesa,Felip  Fuster Vida, Francesc de Verí, Miquel Joan Fuster, Joan Torrella, Mateu Gual Desmur,Tomàs Burguès Safortessa

Ciutadans:
Gaspar Poquet Net, Francesc Comelles Miralles, Salvador Truyols, Gaspar Amer, Ildefons Bauçà, Pere Jordi Armengol, Joan Amer de les Puntes, Joan Andreu Conrado, Nicolau Armengol, Nicolau Rossinyol de Defla, Jeroni Alemany, Ramon Güells.

Mercaders:
Miquel Vidal,Francesc Serra,Rafel Planes, Nicolau Rubert, Joan Antoni Estade, Francesc Deià, Gabriel Vaquer.

Jurats i consellers:
Marc Antoni Cotoner; Jeroni Alemany, Nicolau Armengol, Jaume Manent, Jaume Mateu Sunyer.

Consellers menestrals: Antoni Prohens, velluter; Antoni Roig, sastre; Guillem Fluxà, apotecari; Damià Cassà menor, ferrer; Jaume Bennàssar, sastre; Jeroni Torres, cirurgià; Antoni Torrens, picapedrer; Martí Pou, sucrer, Bernat Miró, paraire; Bernat Vallespir, flassader; Francesc Pons, sucrer.


Consellers forans: Bernat Miquel Simonet (Alaró); Pere Antoni Roig (Alcúdia); Pere Fiol (Algaida); Miquel Crespí (Artà); Miquel Verd (Binissalem); Gregori Mesquida (Campos); Joan Barceló (Felanitx); Bartomeu Llompart i Joan Miquel Arrom (Inca); Gabriel Servera (Manacor); Antoni Ribes (Petra); Antoni March i Joaquim Vila (Pollença); Gaspar Barceló (Porreres); Joan Arrom (Sencelles); Joan Mas (Santa Margalida); Miquel Canyelles (Santa Maria); Bernat Bonet (Santanyí); Miquel Amer (Selva); Miquel Real i Sebastià Font (Sineu); Bartomeu Mayol i Bartomeu Coll (Sóller); Gregori Canals (Valldemossa) (Font: Almanaque Balear 1886, pàgina 167)
Any 1706- José de Mendoza Ibáñez de Segovia, marquès de Mondéjar, jura fidelitat a Carlos III d'Habsburg. També són austriacistes: el Duc de Béjar, Uceda, Nàjera i Elda, el comte de Tendilla i de Lemos, i els comtes d'Haro, Oropesa, Alcaudete, Colmenar, Cifuentes, Galbe, Eril, Santa Cruz.

   
Any 1706- Les confiscacions contra els Mondéjar procuren per a Felipe V 21.142 reials (8.922 a Extremadura).

   
Any 1706- El partidari dels borbons Comte de Montenegro, Juan Despuig Martínez de Marcilla, és empresonat al castell de Bellver.

   
12 de gener de 1706- Tropes borbòniques arriben a Vila-reial. El borbònic Fra Antonio Tomàs mata 30 soldats.

   
25 de gener de 1706 - Col·locació de la primera pedra de l'església parroquial de santa Maria la Major d'Inca.

11 de febrer de 1706
   
El Rey.—Egregio Conde de Alcudia, pariente mi lugarteniente y Capitán general: Haviendo faltado los valencianos, que se mantienen en la obediencia de los enemigos, a la fidelidad que me debían guardar, y debiendo por este motivo ser tratados como rebeldes, he resuelto se sequestren todos los bienes y haciendas de los dichos valencianos, assi de particulares personas, como de comunidades eclesiásticas y seculares, que se mantienen en la tiranía del enemigo...(Arxiu de la Cúria del Govern del Regne de Mallorca- Llib. Lit Reg. 1654 a 1716, fol. 287).


24 de març de 1706-Neix en el barri de Santa Creu el futur bisbe, Llorenç Despuig i Cotoner.

   
Abril de 1706- A l'abril de 1706, Felipe V intenta recuperar Barcelona amb el mariscal Tessé per terra i el comte de Tolosa per mar, però la pressió de la flota anglesa li va obligar a aixecar el setge deixant en poder dels austriacistes 150 canons i munició.

   
18 d'abril de 1706-Clara Cortès, xueta, denuncia a Rafel Valls i família davant la Inquisició.

   
25 d'abril de 1706- Surt la nau "la Frama" amb provisions en ajut de les tropes de Felipe V.

   
17 de maig de 1706- Mor el jurat i apotecari, Antoni Brotad Barceló.


27 de maig de 1706 - Neix el gravador Llorenç Muntaner Upe.
   
6 de juny de 1706 - Breu ocupació de Madrid per les tropes de Felipe V.

   
17 de juny de 1706- Tropes austriacistes conquesten Salamanca.

   
20 de juny de 1706 - Felipe V es veu obligat a deixar Madrid als enemics.

   
27 de juny de 1706- Acte de Fe contra sis homes.

   
2 de juliol de 1706 - L'arxiduc Carles és jurat rei Carles III a Madrid.

   
20 de juliol de 1706-La flota de l'Almirall Leake bombardeja Alacant.

   
13 de setembre de 1706- L' arxiduc Carlos d'Habsburg és proclamat rei a Madrid.

19 de setembre de 1706 - El comte de Zavellà arriba a Eivissa i fa empresonar als Laudes, botiflers.

   
22 de setembre de 1706-El governador d'Eivissa, José Ponce de León es fa partidari dels Àustries després de l'arribada de la flota de Leake a les seves costes, i els eivissencs reconeixen Carlos III com a legítim sobirà .

   
24 de setembre de 1706- El virrei de Felipe V, Baltasar Escrivà d'Ixar , prepara dues companyies dels 200 per tal de fer front a l'estol anglo-holandès favorable a l'austriacista Carlos III.

   
25 de setembre de 1706-Dissabte. La flota anglo-holandesa de l'Almirall Leake formada per 28 vaixells arriba a la badia de Palma en suport a Carlos III d'Àustria contra el virrei felipista.

    Baltasar Cristóbal de Escrivà de Ixar rebutja rendir-se a la flota anglo-holandesa que combat en favor dels austriacistes i el mateix fa el jurat en cap Marco Antonio Cotoner Sureda que així ho comunica mitjançant els cavallers de Malta, Miguel Cotoner Sureda, germà seu i Fra Jorge Puigdorfila Dameto al temps que ell es manté a la defensiva en el fort de sant Carles.
   
25 de setembre de 1706 - Els homes d'armes d'Andratx i Calvià són reclamats perquè vagin a Ciutat en suport a l'arxiduc Carlos. Les partides de Calvià estan dirigides per Joan Simó, propietari de La Cova. A Andratx Guillem Covas "Paloni" dirigia la partida del  barri de Sa Coma major; Guillem Pujol de Son Moner , Guillem Porsell d'Andritxol i Maties Palmer "Guida" eren capitans d'altres partides austriacistes. Salvador Truyols de Son Mas era el dirigent principal. Pràcticament tot Andratx era austriacista llevat del propietari de Son Fortuny i pocs seguidors més.

   
26 de setembre de 1706-Carlos III és proclamat duc de Milà després de la seva ocupació.

   
26 de setembre de 1706-Els presos fugen de la presó. Les autoritats borbòniques de Mallorca es refugien al Palau de l'Almudaina, on són atacats per la població partidària dels Àustries que s'han alçat dirigits per Salvador Truyols amb el suport de les milícies. El capità Agustí Torrella atura els revoltats a la Plaça de la Llotja sense haver de disparar. Les companyies "Santa Creu", "Sitjar" i "Boteria" s'uneixen als revoltats contra els Borbons. Mateu Gual, al servei dels Borbons i al front de la companyia dels 200 ordena aturar la revolta austriacista. Els cavallers de Sant Joan, botiflers, s'oposen a la revolta austriacista. Joan Bordils, cavaller de Calatrava escomet les tropes austriacistes. L'armada angloholandesa dispara sis bombes. Després del bombardeig el virrei felipista Hixar capitula.


   
 
Gabriel Berga Santacília

Gabriel Berga Santacília, botifler, va morir a la plaça del Mercat.

 
27 de setembre de 1706 - En  la reunió en la que el Consell decideix capitular davant les forces de Carlos III hi ha presents cinc dels sis jurats, un terç dels consellers ciutadans i militars, bona part dels quals eren representants dels menestrals i de la part forana. Aquests acorden 15 punts per a la capitulació que en bona part són acceptats per Leake. Els que vulguin establir-se fora dels dominis reials tenen un mes  de plaç per fer-ho i tres mesos per tal de vendre els seus béns si volen, exceptuant els béns dels ciutadans francesos que són confiscats.

    Mor el botifler Gabriel de Berga Santacília d'un tret al pit dels austriacistes després de sortir de casa seva, ubicada a la  plaça des Mercat, actual palau de Justícia. El seu hereu és Gabriel Berga i Safortesa.
    "Als 27 7bre. 1706 fonch enterrat clandestinament en la sepultura de Bergas, construida en la capella de las Animas, el cadáver del noble Sr. D. Gabriel de Berga del Abit de St. Tiago; morí de una mosquetada que le tiraren en la porta del Moll cuant ententava aplacar la sublevattió que se mogué en la Ciutat quant estava assitiada de la Armada de Carlos 3.", que Deu gade".

28 de setembre de 1706-Marc Antoni Cotoner, jurat en cap de Mallorca, Jeroni Pau de Puigdorfila i els soldats francesos del Castell de Sant Carles, on s'havien refugiat en defensa de Felipe V, surten de l'illa en direcció a la Fortalesa de Roses després de capitular davant les forces austriacistes. Marco Antonio Cotoner Sureda renuncia al seu càrrec de jurat en cap i fa donació dels seus béns a la seva esposa Bàrbara Nunís de Sant Joan com usufructuària, i al seu fill Francisco Cotoner com hereu. Els pagesos saquegen les cases dels francesos.

   

Comte de Zavellà
Comte de Savellà o Zavellà

29 de setembre de 1706- Joan Antoni de Boixadors Pacs i de Pinós, comte de Savellà, lloctinent austriacista del Regne de Mallorques, desembarca a Palma i s'allotja a la casa del seu sogre, Francesc Sureda de Santmartí.  Els botiflers Francisco ,José i Antonio Laudes, capturats a Eivissa , són traslladats al castell de sant Carles.
   
1 d'octubre de 1706-Les autoritats borbòniques entreguen Ciutat al Comte de Savellà, representant de la Casa d'Àustria.

   
2 d'octubre de 1706 - El Gran i General Consell acorda retre homenatge al rei Carles, representat per el seu plenipotenciari, Joan-Antoni de Boixadors, comte de Savellà.

   
4 d'octubre de 1706- Carlos III és reconegut a Mallorca com a sobirà amb una festa de coronació a Cort.

   
4 d'octubre de 1706 - El governador del castell de Capdepera Jaume Canals Vallés jura homenatge al rei Carlos III (arxiduc Carles d'Habsburg), tot i ser botifler.

   
5 d'octubre de 1706-Un ban reial indulta als criminals si l'ofès els perdona.

   
6 d'octubre de 1706-Les autoritats borbòniques abandonen Mallorca i es dirigeixen a l'exili a Almeria.

   
6 d'octubre de 1706-Prohibits els punyals i els arcabussos de pedra. El virrei borbònic, Baltasar Cristóbal de Hixar Portugal Escrivà abandona Ciutat, després de la seva rendició.

   
9 d'octubre de 1706- Nicolau Truyols Font de Roqueta, austriacista, recupera el càrrec de procurador reial del Regne de Mallorca i és destituït el felipista Jordi Villalonga, comte de la Cueva.

   
10 d'octubre de 1706-Carlos III entra a València.

   
12 d'octubre de 1706 - Els gremis de Mallorca celebren amb desfilades i jocs eqüestres la proclamació reial de l'arxiduc Carlos, descrites pel prevere beneficiat de la Seu, Jaime Botellas.

   
14 d'octubre de 1706 - El comte de Zavellà nomena Miquel Fullana Rebassa oïdor de la Reial Audiència.

   
18 d'octubre de 1706-Alçament militar austracista a Menorca.

   
25 d'octubre de 1706-Una galiota sarraïna entra a la badia de Palma i segrestra un llaüt.

   
7 de novembre de 1706 - El Col·legi de notaris celebra a sant Domingo la restitució del Regne Balear a Carlos III.

   
29 de novembre de 1706 - El  dipositari reial, Martín Gil de Gainza, botifler, és cessat del seu càrrec.

   
9 de desembre de 1706 -El Gran i General Consell llegeix les cartes reials que nomenen lloctinent general i capità general de Mallorca a Joan-Antoni Boixadors, comte de Zavellà i les acaten.

   
13 de desembre de 1706- Felipe V entra a Madrid.

   
22 de desembre de 1706 - L'enginyer militar botifler Martín Gil de Gaiza és arrestat.

   
24 de desembre de 1706- Fi d'obra a l'interior de la Seu.

   
26 de desembre de 1706 - Antoni Garriga Noguera de Superna és nomenat dipositari reial pel comte de Zavellà.


endavant