Any 1707-Gaspar Oms Batle, escultor, té el seu taller a la parròquia de Sant Miquel, davant Sant Antoni de Viana i aquest any treballa en el retaule de la Pietat per a l'església de Santa Eulàlia.

   
Any 1707-Nicolau Truyols i Dameto obté de Carlos III d'Àustria el títol de marquès de la Torre.

   
Any 1707-Marcos Antonio Cotoner Sureda Vivot és present com a capità de cavalleria botifler a la batalla d'Almansa  contra els austriacistes.

   
Any 1707- El senyor de la Bossa d'Or, Guillem Abri-Descatlar i Serralta obté el títol de marquès del Palmer.

   
Any 1707- Mohammed II governa Algèria.

Any 1707-Construcció del clàustre de la Seu.

   
Any 1707-Jaume Llull cobra per un retaule fet per a l'ermita de la Santíssima Trinitat de Valldemossa.

   
gener de 1707 - El comte de Zavellà proposa al rei la presa de Menorca.

   
gener de 1707 - Les tropes de Felip V recuperen Menorca.

   
10 de gener de 1707 - Tomàs Burgues-Zaforteza d'Oleza és l'ambaixador del Gran i General Consell per retre homenatge al rei Carlos a Barcelona (ARM,AH,AGC 73). Formava part dels austriacistes que es reunien a Can Sureda de la Rambla (Can Pinós).

   
13 de gener de 1707-Els francesos de Palma són arrestats a Sant Carles.

   
18 de gener de 1707 - El secretari reial de Carlos III, Ramon de Vilana-Perlas comunica al procurador reial Nicolau Truyols Dameto la concessió del marquesat de la Torre (del Fangar).

   
19 de gener de 1707 - Bartomeu Tugores, portador de lletres, executa embargaments a Andratx al servei del tribunal del Pariatge i és rebut amb hostilitat pels andritxols.

   
20 de gener de 1707 - Andritxols revoltats contra el portador de lletres al crit de "Visca Carlos III i s'en vagi el portador i si hi ha cap botifler, visca Carlos III" van a cercar-lo a la Torre on està refugiat i tiren les portes avall. El batle i els regidors armats han el protegeixen de la fúria  de les masses i l'ajuden a fugir a cavall fins a Son Fortuny.

   
26 de gener de 1707 - El rei Carlos III d'Àustria designa el santuari de Lluc, Capella Reial, per reial privilegi.(ACV, reg.gral.5338).

   
16 de febrer de 1707-Mor Jorge de la Cavalleria Dezcallar a Biniforani i és enterrat en el convent de sant Francesc.

   
2 de març de 1707- El franciscà botifler Martí Frontí és embarcat a una nau anglesa per mandat reial.

   
28 de març de 1707-Es posa la primera pedra del Bastió des Camp de la nova muralla de Palma.

    


Jean Cavalier, dirigent dels camisards -calvinistes francesos- va lluitar a Almansa contra els borbons.
25 d'abril de 1707- Batalla d'Almansa. L´exèrcit franco-espanyol comandat pel duc de Berwick venç a Galway. Jean Cavalier, camisard, és greument ferit en el combat. Aquest mateix dia Felanitx fa festes en honor del comte de Zavellà i del rei Carlos III d'Àustria.

   
26 d'abril de 1707 - Josep Garceran Cartellà de Sabastida és nomenat marquès de Cartellà de Sabastida.

   
30 d'abril de 1707 - Miguel Purroi, aragonès, nomenat a la governació de Xàtiva en substitució d'Assio Onofre que estava disposat a rendir-la als borbònics seguint els consells de Gallway, vençut a Almansa i retirat a Catalunya, anima als habitants de Xàtiva a la defensa.

   
1 de maig de 1707-Pregó del comte de Savellà, Joan Antoni de Pacs i d'Orcau, Boixadors i de Pinós, virrei, lloctinent i capità general del Regne de Mallorca per tals ue els homes que vulguin allistar-se per a la lleva passin per la casa de la vila i cada un rebrà dos reials de vuit d'entrada i el pa de munició i dos sosus per cada dia de servei.

   
3 de maig de 1707 - Inici del setge de Xàtiva.

4 de maig de 1707 -Les tropes borbòniques ocupen la vila de Bunyol
 
8 de maig de 1707-València cau en poder dels borbons.

  
8 de maig de 1707- Un total de 150 artillers surten cap a Barcelona.

   
11 de maig de 1707- "Jo Joan Antoni Homs scultor confés ésser pagar de tot lo que mon pare Mestre Gaspar Homs scultor va fer de feyna per el quadro de N.a S a de la Pietat de la parròquia de Santa Eulàlia. Fet als 11 de
Agost de lo any 1707 dic tant per el quadro com per la figura del Beato Ramon com per la de St.a Caterina Thomase".
   
25 de maig de 1707 - Presa borbònica de Xàtiva. Saqueig i genocidi per part de les tropes de  D'Aspheld, que va ordenar matar a tots aquells que havien intervengut en la defensa..

   
6 de juny de 1707 - Rendició del castell de Xàtiva on s'havien retirat els defensors.

   
17 de juny de 1707 - Felipe V signa l'ordre de cremar Xàtiva, que és executada pel brigadier José Antonio de Chaves Osorio i una vegada anul·lada del mapa fa fundar la "Colonia Nueva de San Felipe" que no prosperà per manca de pressupost.

    Felipe V: "L'obstinada rebel·lia amb què fins als termes de la desesperació varen resistir l'entrada de les meues armes els veïns de la ciutat de Xàtiva, per a fer irremissible el crim de la seua perjura infidelitat desatenent la benignitat amb què repetides vegades els vaig flanquejar el perdó, vaig emprar la meua justícia a manar-la arruïnar per a extingir la seua memòria, com es va executar per a càstig de la seua obstinació, i escarment dels que intentessin seguir el seu mateix error."
   
19 de juny de 1707 - Mor Baltasar Rossiñol Zaforteza, cavaller de Montesa, que és enterrat a la capella de sant Martí de la Seu (Vic.Cadenas -Caballeros de Montesa.... pàg.82)

   
25 de juny de 1707 - El procurador reial Nicolau Truyols Dameto emprèn viatge a la cort enviat pel Gran i General Consell  a retre homenatge a Carlos III d'Àustria.

   
28 de juny de 1707 - Se col·loca una llàntia de plata de valor de 100 lliures en la capella del Beato Ramón Llull de sant Francesc que finançà una persona devota.

   
29 de juny de 1707-Felipe V aboleix els Furs del Regne de València i del Regne d'Aragó i legisla l'aplicació dels drets de Castella.

   
7 de juliol de 1707- Jo debaix firmat, Jaume Llull, escultor, he rebut del Rd. Joan Sales, prevere y binificiat en la parròquia de Sta. Eulàlia, quatre lliures y deu sous y són per tota la faina he feta en el quadro de los hemiitans de la SSma. Trinitat, y estich pagat a compliment fins lo dia present.(Arxiu Parroquial de santa Eulàlia, Capella del SSm. Sagrament, F 36)

   
9 d'agost de 1707- L'aragonès Sebastián-José Pitillas, austriacista,  és nomenat oïdor de la Reial Audiència de Mallorca.

   
11 d'agost de 1707-"Jo Joan Antoni Homs scultor confés ésser pagar de tot lo que mon pare Mestre Gaspar Homs scultor va fer de feyna per el quadro de Nª Sªde la Pietat de la parròquia de Santa Eulàlia. Fet als 11 de Agost de lo any 1707 dic tant per el quadro com per la figura del Beato Ramon com per la de Stª Caterina Thomase".

   
13 d'agost de 1707 - Arriba al port de Sóller Nicolau Truyols Dameto, procurador reial, ambaixador del Gran i General Consell a la cort de Carlos III d'Àustria per a retre homenatge.

   
22 d'agost de 1707- Del Castell de Pollença.

    "Sr. Christophol Segui.
    Desprès de haver besades les mans a V. M. li don noticias de que la habitació del Castel va a total mina de tal manera que en el puesto ahont fas foch se ha enderrocat una mitgenade y no se atura de caure calslna y axi
    si V. M. no tracte de adobar ditas cases sera forçós desempararies..."-Barthomeu Vives.
   
25 d'agost de 1707- Neix Luís, fill de Felipe V i María Lluïsa. Es decreta un indult general.

   
9 de setembre de 1707-Benedicció de la capella de Sant Nicolau de Tolentino a l'església del Socors projectada per Francisco Herrera..

   
3 d'octubre de 1707 - El cap provincial dels franciscans Fra Martí Fronti desembarca amb els botiflers a la conquesta de Menorca.

   
Octubre de 1707 - El veedor de fortificacions, Antonio Pueyo Dameto  i Mateo Gual-Zanglada Truyols, botiflers, són desterrats a Barcelona pel comte de Zavellà.

   
4 d'octubre de 1707- El botifarra Gregori Gual-Desmur, participa a la presa de Ciudad Rodrigo en favor dels borbons.

   
20 de novembre de 1707- El botifler bisbe Francisco Antonio de Portilla beneeix la primera pedra del campanar de Santa Eulàlia en presència del virrei .(ARM Prot.S-699)

   
28 de desembre de 1707-Mor Jaume Llull, escultor de Manacor, i és enterrat davant la capella de la Immaculada de l'església de Sant Francesc.


endavant