Any 1716
   
Any 1716- Construcció d'una capella a Son Pisà (Bunyola).
   
Any 1716-Inici de la construcció de la capella del Roser de Sa Pobla.
   
Any 1716- Miquel Maura torna del Magrib amb un carregament d'esclaus per a vendre a Mallorca.
   
Any 1716-Els trinitaris de Sant Esperit compren Son Gual (Inca) per 1187 lliures i 10 sous a Pere Gual.
   
16 de gener de 1716-Decret de Nova Planta.

27 de gener de 1716 - Joan Cerdà Sitjar i Miquela Rosa Sitjar,mare seva, compren Son Tres, abans dit Son Fonoll, que té quatre quarterades de terra i unes cases enderrocades, i les incorporen al rafal de Son Llatzer.(ARM, Prot. V-270, f. 124r-124v).
   
15 de febrer de 1716 - Francisco Baena Montalbán és nomenat governador del castell de Capdepera.
   
18 de febrer de 1716 - Mor Melcior Garcia Amer, botifler.
   
El 22 de febrer de 1716 es posen límits a l'ús del dol.
   
29 de febrer de 1716 - Saporoso Mateuchi és nomenat governador del fort de sant Carles.
   
15 de març de 1716 - Els Canals Vallès són confirmats en la tiennça de les escrivanies i porteries perquè no s'oposaren a la successió de Felipe V, tot i retre homenatge al rei Carles III per la governació de Capdepera.
   
18 d'abril de 1716-Mor Ramon Brondo Puigdorfila, cavaller de Calatrava.
   
Dia 28 d'abril de 1716 Salvador Truiols és empresonat al castell de Bellver. El mateix dia Francesc Ramis Ferragut és empresonat a la Torre de l'Àngel.
   
8 de maig de 1716 - Detenció de l'enginyer militar Jeroni Cànovas acusat d'austriacista.

13 de maig de 1716 - Passegen damunt un ase i amb una mordassa a la boca a un ciutadà que havia parlat contra Felipe V.

16 de maig de 1716 - Treuen a la vergonya cobert de pells de cabra un carnisser que havia comprat bestiar robat.
   
24 de maig de 1716-Antoni Sastre-batle reial de Selva-- tria els càrrecs de la vila.
   
26 de maig de 1716-Benedicció del retaule de sant Felip Neri  pel canonge Mir qui no sols gastà les 2.000 lliures llegades pel seu oncle Mateu, sinó un total de 2.439 lliures, I8 sous i 48 peces de vuit.
   
juny de 1716 - El botifler Bernadí Bauzà Ferrando és nomenat oïdor de la Reial Audiència (Mor en el mes d'octubre del mateix any).
   
18 de juny de 1716-Els beneficiats de l'església de santa Creu s'oposen a la instal·lació dels agustis d'Ítria dins els límits de la seva parròquia perquè ja disposa de cinc convents i ho troben excessiu. Els beneficiats demanen al Bisbe que els col·loqui en el convent del Socors intramurs, però el pacte fundacional d'Ítria estipulava que no tendrien dret al retorn al carrer del Socors.
   
27 de juny de 1716- El marquès de Lede, Juan Francisco de Bette fa aplicar la prohibició reial de l' ús d'indianes.
Que desde el dia de la publicación de las présentes en adelante ningún mercader, hombre de negocios ni alguna otra persona de cualquier estado, calidad ó condición que sea, pueda introducir, desembarcar ni hacer desembarcar por si ni por cuenta de otros, esta isla ni en la de Iviza, ningún género de telas pintadas conocidas con el nombre de indianas, en piezas, medias piezas, retazos, vestidos cortados ni cosidos, sopena de perdimiento y confiscación de las dichas telas y de doscientos ducados, aplicaderos uno y otro por tercias partes la una al acusador, otra á los pobres del Hospital general de esla ciudad y de las reales cárceles, y otra al real erario.
   
28 de juny de 1716- Miquel Estela de Sineu és elegit general dels frares mínims.
   
3 de juliol de 1716 - El subtinent del regiment de Castella Salvador de Aguilar és nomenat ajudant del castell de Capdepera.
   
4 de juliol de 1716- El bandoler Pere Marí “Rei” és estirat per un carro, degollat, i el seu cap es penja a la Porta de Jesús.
   
20 d'agost de 1716 - Mor l'oïdor de l'Audiència Bernadí Bauzà Ferrando i  és enterrat en el convent de sant Domingo.
   
13 de setembre de 1716- L’adversari dels Borbons, Salvador Truyols, fuig cap a Menorca i li confisquen els seus béns. Dídac Costa és desterrat.

16 de setembre de 1716 - El marquès de Lede ordena per quarta vegada (ho havia fet el 8, 13 i 14 de juliol) que s'armi en cors la galiota reial sant Josep i surti , comandada per Antonio Caravallo juntament amb la d'Onofre Barceló contra els moros.

Novembre de 1716 - Juan Francisco de Bette, marquès de Lede, capità general de Mallorca, considera que tot i que l'advocat Francisco Abadia s'ha  comportat com un vassall fidel a Felipe V no és convenient donar-li el càrrec de batle de Palma pel fet de ser mallorquí.

19 de desembre de 1716 - Mor Jaume Desmàs Morlà, propietari de Son Vida sense fills legítims. L'hereda la seva esposa Jerònia Trullols Font de Roqueta. Tenia un fill il·legítim:Francesc Desmàs Boïls, fill de Francina Boïls quan tenia 13 anys i que Jaume Desmàs tenia segrestrada a Son Mas.
   
31 de desembre de 1716-Neix Antoni Barceló i Pont de la Terra

endavant