Any 1717- Els que més tenen no paguen impostos.

   
Any 1717-Marc Antoni Cotoner Sureda, marquès d'Ariany, propietari de Son Santacília (Palma).

Any 1717 - Reforma de l'església de sant Cosme i sant Damià de Pina.
   
Any 1717 - El comte de Zavellà esdevé director de la Capella Imperial de Música.

6 de febrer de 1717 - José Mariconda és el governador d'Alcúdia.
   
El 13 de febrer de 1717 es prohibeix anar amb armes pel carrer, excepte els nobles que poden sortir amb espasa.

17 de febrer de 1717- Mor a la presó disgustat el botifler Nicolau Garcia Amer.

1 d'abril de 1717- Jeroni Alemany Moragues és nomenat cronista general del Regne de Mallorca.

                                          Acuña Bejarano          
                                          marqués de Casafuerte


17 d'abril de 1717 - Arriba Juan de Acuña Bejarano, peruà i militar borbònic (marquès de Casafuerte),  nomenat  virrei.

19 d'abril de 1717- L'austriacista Nicolau Truyols i Dameto perd l'escrivania de Manacor en favor de Bartomeu Comas.

16 de maig de 1717- Llorenç Comelles intenta violar Francina Dalmau quan anava a Alcudiola, però és evitat per altra gent que passava pel camí.

17 de maig de 1717-Bandolers assalten i roben un grup d'homes al cantó de la casa del carrer Forà a santa Margalida i feren d'arcabús a Cristòfol Estelric.

26 de maig de 1717- Joan Sureda Vivot obté el títol de marquès de Vivot.

29 de maig de 1717 - José Bassa Conrado és nomenat auditor de guerra i de les tropes del Regne de Mallorca.

31 de juliol de 1717 -L'escultor Joan Deyà contracta amb el P. Joan Villalonga, provincial, bastir el retaule i cambril de la Mare de Déu de la Soledat per al convent.
   
3 d’agost de 1717 El botifler Marc Antoni Cotoner Sureda i Vivot és nomenat marquès d’Ariany. Era jurat en cap designat pels borbons.

11 d'agost de 1717 - Es prepara la sortida en cors la galiota san Felipe armada per mandat del marquès de Casafuerte i comandada per Antonio de Caravallo, militar arribat a Mallorca al servei de les forces d'ocupació de Felipe V.

12 d'agost de 1717- Constitució del primer Ajuntament botifler per Reial Cèdula emesa per Felipe V : " á Consulta del mi Consejo de la Cámara de 14 de Junio deste presente año; He nombrado para el Ajuntamiento de esa Ciudad de Palma Veinte Jurados de las Personas mas Idóneas y beneméritas; los diez y seis de la classe de Cavalleros; y los quatro de la de Ciudadanos, que son los que menciona la relación adjunta.

    Relación de los Sugetos nombrados por S. M. para Jurados de la Ciudad de Palma
    De la classe de Cavalleros.

    D. Marcos Antonio Cotoner Marques de Arian.
    D. Juan Sureda Marques de Vivot.
    D. Matheo Gual y Anglada.
    D.Gaspar Puigdorfila.
    Marques de Bellpuig.
    D. Antonio Pueyo.
    D. Ramón Puigdorfila.
    D. Ramón Fortuñy.
    D.Juan Puig Conde de Montenegro.
    D. Francisco Dameto).
    D. Antonio Serralta.
    D.Miguel Ballester Conde de Ayamans.
    D.Juan de Salas.
    D.Francisco Valero.
    D. Jayme Brondo.
    D.Ramón Anglada.


    De la classe de Ciudadanos.


    Francisco Palou.
    Marcos Antonio Reus y Valles.
    Nicolás Rossiñol de Defla.
    Jayme Custurer.= D. Juan Milán de Aragón.


    

 31 d'agost de 1717- Sigúese en la república la notable desigualdad de que entre ocho v diez sujetos cause mas tributos en la saca de frutos q' todo el resto de la Ysla, y q' estos sean francos, quedando la carga de las gabelas sobre el pueblo pobríssimo en extremo.

    Tienen pues su principio assiento propio y cabeza las Ordenes de Santt .° y Alc.a en Castilla, y alli los Caualleros de sus bienes patrimoniales, hereditarios ó adquiridos pagan; pues no será mucho que los que son el menor
    miembro de aquellas Orden hagan  lo mismo.

    [INFORME SOBRE CABALLEROS DE ORDENES MILITARES EN MALLORCA, 1717.] Arxiu de Casa Vivot, Negocis per Mar, 005.

setembre de 1717- Construcció de la capella del Roser de la nova església de Sa Pobla.

 6 de setembre de 1717 - Una reial cèdula anul·la el càrrec de veguer i passa les competències a l'alcalde major.

1 d'octubre de 1717- Neix Antoni Barceló Pont de la Terra, en el barri de Santa Creu de Palma. Vivia en el nombre 12 del carrer del Vi.

5 d'octubre de 1717 - Gerónimo de la Vega és nomenat tinent provincial d'artilleria amb l'obligació de residir a Palma i la percepció de 110 escuts de velló al mes.
   


21 de novembre de 1717-Mor Nicolau Fortuny Vida.

25 de novembre de 1717-Col·locació de les dues campanes menors de l'església parroquial de Pollença.

11 de desembre de 1717 -Felipe V confirma el privilegi que no permet que els mallorquins siguin condemnats a la pena de flagelació, tot i que l'Audiència la considera imprescindible contra la delinqüència.(A.R.M., L.R. 100, ff. 76v-77 ).

endavant