Any 1718

Any 1718- Mateu Amengual Monserrat és el propietari de Son Pastor a Bunyola.
   
Any 1718 - Juan de Acuña, marquès de Casafuerte, substitueix el marquès de Lede al front de la Capitania general.
   
Any 1718 - El Forn d'en Vila estava situat en el carrer del Segell (Jaume II).
   
El 18 de febrer de 1718 s'extingeixen els tribunals propis del contraban.
   
16 de maig de 1718- Dissolució del Gran i General Consell.

13 de juny de 1718 - Mor Ana Maria Mut Danús que és enterrada a la capella d'Alonso Rodríguez que ella mateixa havia finançat a Monti-sion.
   
14 de juny de 1718-Un ban prohibeix la introducció de monedes aragoneses i catalanes a Mallorca.

18 de juny de 1718 - Els regidors de Palma, agraeixen al Cardenal Alberoni la seva autorització per a enviar ambaixadors que informin de l'estat de coses de Mallorca.
   
20 de juny de 1718-Una reial cèdula prohibeix l'entrada de cotò asiàtic.
   
17 de juliol de 1718- Boda de Leonor de Salas Berga amb Miquel Cotoner Sureda.
  
 22 de juliol de 1718-Una reial cèdula dissol el Gran i General Consell.  Els jurats passen a ser regidors en l'àmbit de la capital si bé atorga als regidors de Palma vot a les Corts generals del Regne d'Espanya.
El borbó ordena al Marquès de casafuerte "Quiero y es mi voluntad se observe puntualmente lo que tengo mandado en el Decreto de Nueva Planta de esse Reino de Mallorca, y en su consequencia he resuelto que no haya cuerpo que represente al Reino ni el Grande y General Consejo que havía antes, y que en ninguno de los oficios haya sorteo, aunque en cuanto a los jurados, mando que no se nombren tales, sino regidores, como en los demás lugares de mis reynos, y en esta forma haréis se les ponga en posesión a los nombrados para estos oficios, y que se ciñan en los títulos y facultades a lo económico y político de la población y distrito particular de cada ciudad, villa o lugar".(A.R.M., L.R.99, ff. 73-75.)
   
23 de juliol de 1718-Gabriel Cortès "Morrut" és acusat formalment de "herege, Judaizante, relapso pertinaz, apostata, inconfidcnte, impenitente, factor, auxiliador y patrocinador y defensor de hereges, simulado y fingido y contumaz, y que ha incurrido en sentencia de excomunión mayor..." i finalitza l'acusació demanant "ejecutar en su persona, pudiendo ser ávida, relajándola al Brazo y Justicia seglar, y si no su estatua, que su persona represente; y en sus bienes confiscándolos y aplicándolos a la Cámara y Fisco de S. Mag."
   
Agost de 1718 - Les actes de l'Ajuntament de Ciutat comencen a redactar-se en castellà.
   
3 d'agost de 1718 - El superior teatí Vicente Pablo Sobrecasas, confessor del marquès de Rubí, es dirigeix per escrit  a l'austriacista Pedro Costa en el seu exili a Menorca amb el desig que l'armada anglesa faci tornar al poder a Carlos III d'Àustria. Aquesta carta firmada com Tito Bostrance li va valer ser deportat a Barcelona.
   
10 d'agost de 1718 - Diego Navarro Jáuregi és nomenat Intendent de Mallorca.
   
11 d'agost de 1718 - Un estol britànic comandat per l'almirall George Byng derrota els vaixells espanyols comandats per Antonio Gaztañeta prop del Cap Passaro (Sicília). A partir d'aquest moment es tem un atac anglès pels botiflers de Mallorca en el que els austriacistes mallorquins, que són la majoria de la població, tenen esperances.                              mrquès de Campofranco

                            Antonio Pueyo, marquès de Campofranco
   
27 d'agost de 1718- Antoni de Pueyo, Dameto, Sunyer i Rocabertí és nomenat marquès de Campofranco.
   
6 de setembre de 1718- Extinció del càrrec de mostassaf.
   
11 de setembre de 1718-Benedicció del nou temple de santa Maria del Camí  tot i que només té acabat el presbiteri i dues voltes amb les capelles corresponents.
   
16 de setembre de 1718- Palma era defensada a cada bastió de la següent manera: El Bastió del Rosari disposava de 14 canons de bronze, que anaven del calibre 5 al 40. La torre de Portopí tenia dos canons de ferro dels calibre 12 i 18. El Bastió de Berard tenia quatre canons de bronze que anaven entre el calibre 4 i el 36. La bateria situada a la part d'avall tenia 4 canons de ferro del calibre 20.  El Bastió de sant Antoni tenia dos canons de bronze del calibre 13 i 21. El Bastió del Socorrador disposava de qutre canons de ferro, tres del calibre 14 i un del calibre 22. El Bastió del Sitjar tenia dos canons de bronze  dels calibres 18 i 28, i un canó de ferro del calibre 21. El Bastió de Moranta només disposava d'un canó  de bronze del calibre 12. El castell de sant Carles tenia tres canons de bronze  del calibre 40 i dos més dels calibres 12 i 13 i 6 canons de ferro del calibre 14. El bastió de Sanoguera disposava de 4 canons de ferro, dos d'ells del calibre 13, i ela altres dos dels calibre 14 i 21 i dos de bronze del calibre 18 i 19. El Bastió de santa Margalida tenia 3 canons de ferro i un de bronze, el del Moll, 3 de ferro i 4 de bronze, el de santa Creu, set de ferro i un de bronze. En el castell de Bellver n'hi havia 6 de ferro i 4 de bronze. En el bastió de sant Geroni hi havia dos canons  de ferro del calibre 15. En el Bastió del Príncep hi havia 4 canons de bronze dels calibres 43 i 44. En el bastió de  Jesús hi havia 3 canons de ferro. A la mitja lluna de la Coronada hi vania tres canons de bronze. A l'illa de Cabrera hi ha sis canons de bronze. Hi havia també sis canons de reserva de bronze, dos d'ells a l'Almudaina, altres dos al bastió del Príncep, un a la mitja lluna i un altre al bastió del Rosari.
   
10 de setembre de 1718- Joan Antoni Oms cobra 45 lliures per haver fet les claus i l'escut de les dues primeres voltes de l'església de santa Maria.
   
16 de setembre de 1718 - L'Ajuntament de Palma tracta del pas dels carros pel carrer del Sepulcre (Concepció) enfrontat als habitants que s'hi oposen perquè afectaria les canalitzacions d'aigua.
   
17 de setembre de 1718-Una reial cèdula prohibeix l'entrada de teixits de seda d'Àsia.

11 d'octubre de 1718 - Mor Isabel de Berard Cotoner, monja de sant Jeroni.
   
22 d'octubre de 1718 - Diego Navarro Jàuregi pren possessió del càrrec de corregidor de Palma.
   
30 d'octubre de 1718 - Antoni Moragues Custurer compra a Lluc Ferrà un olivar de 3 quarterades per 3.200 lliures.
   
12 de novembre de 1718 - Mor el canonge Pere-Jeroni Penya Vaquer,canceller jutge del Regne. És enterrat a la tomba dels canonges de la Seu. Aquest mateix dia s'ordena als capitans generals depurar als clergues sospitosos de sedició a favor dels Àustries.
   
30 de novembre de 1718-L'escultor Joan Deyà es compromet a fer el reatule de sant Francesc de Paula.
   
18 de desembre de 1718- Mor el botifler Antoni de Pueyo, Dameto, Sunyer i Rocabertí,  marquès de Campofranco.

endavant