Any 1719

   
Any 1719- Es prohibeix l'entrada a Espanya de vestits confeccionats.

Any 1719 - Eatàtua de sant Magí de l'oratori del Puig de Pollença.
   
Any 1719- S'eixampla el fossat de la porta de Jesús dirigit per Martín Gil de Gainza.

Any 1719 - Pere Mulet, ferrer, armador de dos llaüts amb els quals ha capturat 25 moros reclosos en el llatzaret sol·licita el guiatge per als mateixos per a la seva venda perquè no pot fer front a les despeses. (Fol 227 del Llibre de Documents de l'Arxiu Municipal de Palma de 1719)
   
Any 1719- Fi de la construcció del nou camí de Caimari a Lluc.
   
Any 1719- Sa Pedrissa (Massanella) refugi de bandejats.
   
Any 1719- Talla d'alzinar a Son Amer, Albellons, Son Catxo, Massanella (Selva) per ordre de Montellano.
   
9 de gener de 1719-Mor Guillem Abrí-Dezcallar Serralta, marquès del Palmer.
   
23 de març de 1719 - Manuel Félix Ossorno Herrera pren possessió del càrrec de tinent del rei de la Plaça de Palma.

30 de març de 1719 - El marquès de Casafuerte ordena la regulació dels focs per als avisos de les torres de defensa que començaran a la nit per la torre Pòpia (Sa Dragonera), tot i que aquesta podrà prendre l'avís de la torre de Banyalbufar si aquesta ha detectat un perill. De la torre Pòpia  s'iniciaran els focs d'avís que s'han de transmetre a la d'Andritxol, Malgrat, Rafalbeig, Cala Figuera, Illetes i Cap Enderrocat. A la vegada els avisos de foc de la torre Pòpia han de recórrer la Tramuntana cap a la de Trinitat, Pedrissa, Pedrapicada, Torreseca, Mola de Tuent, Penyarroja, Cala Mitjana i Sant Vicenç.
Des de les torres d'Illetes i Cala Figuera, rebut l'avís, hauran d'atendre durant dues hores un possible avís des de la torre del Cap Blanc que es transmetrà per la d'Enderrocat cap a les torres del Ponent.
A la banda de llevant els focs han de començar en el castell de Cabrera, cap a la torre del port de Campos, la Ràpita i S'Estalella cap a la del Cap Blanc. Del migjorn cap a Llevant el foc fet a Cabrera ha d'arribar a la del port de Campos, la torre del Cap de Ses Salines, Cala Figuera de Santanyí, Portopetro, Portocolom, Cala Manacor, Cap d'en Massot, Cap del Llibrell, Cap de la Pedra, Cap de Ferrutx, talaia d'Alcúdia i Albercutx.
Si de dia no es veu capo embarcació es farà un foc de segur i un més per cada embarcació. Si les embarcacions són més de 10 es farà un foc llarg d'un quart d'hora al menys. Si les embarcacions que es veuen són enemigues, els torrers han de fer fum i advertir amb els corns sense aturar fins que les embarcacions es perdin de vista.
   
Maig de 1719 - Set clergues són expulsats de Mallorca a Gènova per haver dit que la flota anglesa conquestaria Mallorca. Són: Fra Antoni Sales, prior dels dominics de Pollença, Baptista Estada, beneficiat de la Seu, el cavaller Nicolau Bordils, els canonges Francesc Boscà i Estanislau Ximeno, valencians, i els clergeus Dionisio Fibles i Martí Boscà, valencians.
   
25 de maig de 1719-El marquès d'Ariany és nomenat comandant del destacament de Dragons.

21 de juny de 1719-" su Ex, en nombre de S.M., concede indulto á todos los deliquentes que no teniendo instancia de parte sentaren plaza de soldado'en el nuevo regimiento de dragones del Sr. Marques de Arian". (AMP- Llibre d'Ajuntaments de 1719, f. 70).

19 de juliol de 1719
L'Ajuntament de Palma sol·licita la supressió de l'ús de les monedes de velló de Catalunya i Aragó entrades per l'exèrcit felipista.

25 d'agost de 1719 - Miquel Torrens substitueix Escardó en el rectorat del col·legi dels jesuïtes de Pollença.


   
24 de setembre de 1719 -Joan Armengol, lloctinent de batle de Manacor és assassinat per  Guillem Martorell « Maga » i Josep Alba
   
25 de novembre de 1719- El felipista i antic procurador del Regne de Mallorca, Jordi Villalonga, és nomenat virrei de Nueva Granada.
   
30 de novembre de 1719, Joana Anna Adde Frontera, viuda  de Felip Ballester Llorenç, arrenda als cònjuges Antoni Busquets, Ferrando, i Caterina Roig el rafal de Son Morro, per temps de quatre anys i 150 lliures d’ànnua mercè

endavant