Any 1726 ´L'Església és un mercat on hi ha competència pels funerals i els drets sobre els parroquians.

   
Any 1726- Es planten ametlers a Salaverd (davant Sa Porta des Camp). Palma.
   
Any 1726- S'implanta per primera vegada el sistema de quintes a Balears mintjançant sorteig dels llocs a l'exèrcit.
   
Any 1726- Els teatins s'estableixen enfront del casal del comte d'Aiamans.
   
9 de gener de 1726- Mor Rafel Ventayol, frare observant d'Alcúdia en el convent de sant Salvador de Jerusalem, ciutat que habità durant 56 anys.
   
10 de novembre de 1726 - El rector de sant Jaume,  Josep Martí Tamorer exposa que els Teatins instal·lats en el Sitjar rebutgen els pactes signats en relació a la celebració de funerals i competències sobre els mateixos i que ara volen denunciar el pacte per aconseguir l'anul·lació del mateix i el trasllat del convent a una altra parròquia.
   
13 de desembre de 1726-Mor Jaume Gallard, pintor, que és enterrat a l'església de sant Antoni de Viana.

endavant