Any 1729

   
Any 1729- L'Ajuntament d'Inca rep ordre de classificar els veins en quatre classes per tal de procedir a satisfer l'impost del veïnat, i respons que només hi ha tres classes a Inca, perquè no hi ha persones de proimera classe a causa dels excessius censals que s'imposen.


   
10 de gener de 1729 - Mor Nicolau Trullols i Dameto, cavaller d'Alcàntara i marquès de la Torre.
   
15 de gener de 1729-Execució del bandoler Mateu Reus "Rotget". El seu cap va ser col·locat vora la rectoria d'Alaró.
   
4 de febrer de 1729 - Mor Francesc Matheu. comissari del sant Ofici.

20 de febrer de 1729 - Mor Lluc Mesquida Florit a Palma però l'enterren a l'església dels mínims de santa Maria.

29 de febrer de 1729 - Mor Ana de Berard Net, vídua d'Antoni d'Oms Descallar. És enterrada a sant Francesc.

19 d'abril de 1729 - El bisbe Juan Fernández Zapata, poc estimat a Mallorca, embarca a Ciutat amb destí a Lleó però mor en el camí.

7 de maig de 1729 - Miquel Fullana Rabassa, austriacista , antic conseller de Carles III, és el nou rector de la parròquia de Puigpunyent.

25 de juny de 1729 - El comte de Zavellà, Joan-Antoni de Boixadors i de Pinós és el president del Consell Suprem dels Països Baixos.

21 de setembre de 1729 - Es fixa en 145 lliures anuals a càrrec de la Reial Hisenda amb efecte del primer de gener de 1726 l'arrendament de la Casa de Comèdies per al Regiment d'Astúries que la fa servir de caserna.(BSAL 1897-1898 pàg.401).

12 d'octubre de 1729 - Mor Joana Aina Nunís de Santjoan Quint de Verí Vivot, comtessa de Formiguera, vidua del comte Mal, en el seu palau de  Palma.

Any 1729- Bona anyada de blat a Mallorca: 426.288 quarteres.

endavant