Any 1737

19 de gener de 1737 - Pere Joan Martorell, batle reial de Puigpunyent, Francesc Nicolau rector, els regidors Jordi Balaguer i Francesc Colomar i el noble Pere Net  concedeixen l'escarada de les obres del nou temple de Puigpunyent als germans Bartomeu i Joan Moyà, mestres d'obres, habitants del mateix poble. Els mestres han de rebre 325 lliures, casa per estar i un llit, una barcella de blat setmanal, cinc quarteron d'aiguardent,  i quatre sous per cadascún d'ells i aquests pagaran tota la pedra que usin en la construcció.
   
27 de gener de 1737- Mor Francesc Villalonga Mir.

   
1 de maig de 1737-Miquel Cotoner Sureda és enterrat a sant Domingo.

   
21 de juny de 1737-El capità general de Mallorca, Patricio Laules, atorga als agustins de l'antic convent d'Ítria el dret a instal·larse de nou al lloc del camí de Sóller on havien fundat els dos convents anteriors amb la condició que per raons defensives podria enderrocar-se una vegada més. Del darrer en quedaven encara els murs.

   
30 de juny de 1737 - En la construcció de la nova església de Puigpunyent es dona una escarada als mestres d'obres d'Esporles, Francesc Ferrà i Sebastià Bestard. Els mestres d'obres obtindran 190 lliures en diversos pagaments, tendran lloc per habitar i dormir, i els mestres hauran de pagar dos manobres. L'obreria pagarà la resta de manobres  necessaris i els materials i eines . L'obra s'ha de fer en el plaç màxim de cinc anys i un dia.

   
3 de novembre de 1737- Inici de la tercera reconstrucció del convent agustí d'Ítria en el camí de Sóller a càrrec dels mestres picapedrers Pere Josep Mora  i Joan Canet.

   
24 de desembre de 1737- El botifler Antoni Escofet Eloi compra Can Berard per 2500 lliures en el carrer del Sol a Joaquim Doms Berard i passa a ser el casal familiar dels Escofet.


Son Puig-Puigpunyent
Son Puig
   
Any 1737 - Grans propietaris de Palma amb finques a Puigpunyent i el seu valor: Pere Net Ferrandell (Son Net) 42.000 lliures; Gaspar Villalonga (Son Fortesa i Son Bru) 40.000 lliures; Ramon Despuig (Son Puig) 20.000 lliures; Capítol de la Seu (Son Pont), 18.000 lliures: Comtessa de la Cova (Son Burguet), 16.000 lliures; Jaume Brondo (Son Cotoner d'Avall) , 16.000 lliures; Joan Sureda, marquès de Vivot (Son Cotoner d'Amunt), 15.000 lliures; Josefa Ignàsia d'Armendàriz (Conques) 12.000 lliures; Ramon Despuig Fortuny (Son Serralta), 11.000 lliures; Miquel Roca Amer (Son Roca), 10.000 lliures; Pere Garriga (Son Noguera de Superna) 9.000; Comte de Montenegro (Son Ferretjans), 8.000 lliures; Jaume Vich Serra (Son Vich) 8.000 lliures; Bartomeu Balaguer (Son Balaguer del Racó), 7.000 lliures;Francesc Antoni Cortey (Son Cortey) 6.500 lliures; Gabriel Noguera (Son Noguera de la Casa Nova) , 6.000 lliures.


endavant