Any 1738

    Sóller : Als 16 del mes de febrer 1738, féu una festa solemne de la nova figura de sant Barthomeu, que fonc collocade en son lloch, la qual figura fonc aportada de Nàpols y enviade a esta iglésia parroquial, per don Joan de la Chonxa, administrador de la issenda del rei. Era rector de Sóller, ab molt reverent don Phelip Torelló, que féu la funció. Foren padrins don Joan Bordils, cavaller y la sue spose done Maria Josepha Tamarit.( Llibre de Nottícias del Molt Reverend Comú de Sóller. 1705-1910.)
   
Dia 5 d'abril de 1738 -Bartomeu Rull Cànaves és el nou Gran Prior de l'Orde de Malta.

   
26 d'abril de 1738-Proposta al rei de construcció d'una nova presó a Palma.

   
2 de maig de 1738-Neu a les  serres de Mallorca.


   
"Als 30 agost 1738 a Jaume Blanquer pintor 10 lliures y dira son per la feyna ha feta per compte de la Ciutat en pintar dos quadros, lo un retrato del eminentisim señor Fr. D Ramón Despuig gran mestre de la religio de Sant Juan de Malta y lo altre retrato del Ilmo. Sr. Dn. Barthomeu Rull gran prior de Sant Juan de Malta."

   
4 de setembre de 1738 - Mor l'advocat i jurista felanitxer Pere Suau Manera, partidari de Carles III d'Àustria. Vivia enfront de la Posada de Monserrat.


20 de setembre de 1738 - Mor Bàrbara Nunís de San Joan , esposa del botifler Marc Antoni Cotoner Sureda de Vivot.

11 d'octubre de 1738 - Boda de Jerònia Rossinyol Dameto amb Mateu Sanglada Julià.
   
8 de novembre de 1738 - El rector de sant Jaume protesta contra els Pares Mínims que han enterrat Vicente Nicardón, alferes del Regiment de Dragons, amb l'excusa que el Regiment havia triat la seva església com a parròquia. També reclama la quarta funerària de Carlos Fonticelli i de la seva filla Clara, enterrats en el convent de la Concepció.

4 de desembre de 1738 - Agustí Berard beneeix l'església dels jesuïtes de Pollença.

endavant