Any 1742:Execució del Tinent Bustillos.

Any 1742 - El forn de Plaça estava situat a la plaça de santa Eulàlia en el cantó del carrer de sant Francesc.

25 d'abril de 1742- Es fa una crida que anuncia la llicència d'importació d'indianes i blavets sense haver de pagar drets de duana.

4 de maig de 1742-El Tinent Manuel Bustillos és executat en el Born per sacríleg.


8 de juny de 1742 - Boda de Jaime Conrado Sampol de 46 anys amb Ana Flor Alemany que en tenia 20.

28 de juny de 1742- La companyia barcelonesa d’Isidora Quirante inaugura la temporada teatral de la Casa de les Comèdies.


14 de juliol de 1742 - Mor Jaume Canals Vallès,governador del castell de Capdepera i és enterrat a l'església d'Artà.


25 de juliol de 1742 - El rector d'Andratx Antoni Juan beneeix la nova església de S'Arracó.


16 d'octubre de 1742- El fuster Damià Caimari cobra un pagament de 50 lliures per haver fet el nou orgue de l'església de santa Maria del Camí.


endavant