Any 1744

Any 1744: Mor el comte de Savellà, austriacista, a l'exili i el mateix any el botifler Cotoner duu la Mare de Déu d'Atotxa a Ariany.

Any 1744-Maria de Sales i Desbrull habita en lloguer la Posada de S'Estorell.


Any 1744-Mor a l'exili a Viena Joan Antoni Boixadors Pinós, virrei austriacista de Mallorca i comte de Savellà.

13 d'abril de 1744 - Esclata una de les dues espingardes que hi ha a la fortalesa de Pedra Picada (Sóller) i les restes cauen a la mar (Bsal 1918)

18 de maig de 1744- Marc Antoni Cotoner, botifler, duu de Madrid la Mare de Déu d'Atotxa a Ariany.


13 de juliol de 1744- Després d'algunes mossegades de cans s'ordena als que tenen cans que els matin sota pena de 10 lliures als que no els matin.

15 de juliol de 1744 - Les males olors causades per la matança de cans llançats pel Mirador envaeixen la Seu.

25 de desembre de 1744- Mor José Laudes Carroç, oïdor de la Reial Audiència de Mallorca.


endavant