Any 1749

Any 1749:Gregori Herrera, el qual sta en el Carrer que desde darrera la iglèsia de Sant Michel, per la Posada de la Real, se surt en el Pla del Carme. (A. D. M. Pros. de Ramon Llull (segle XVIII 840 v.)

18 de gener de 1749-Martín Boneo Brondo Morales y Julia jura el càrrec de regidor perpetu pel qual l'ha elegit l'absolutisme reial.

22 de febrer de 1749-Tremolor de terra a Mallorca.

Març de 1749- Moren 87 petrers arrel d´una epidèmia.
Marc Antoni Cotoner.

4 d'abril de 1749 - Mor Elisabet Massoni, veneciana, vídua del pintor Guillem Mesquida

5 d'abril de 1749-Mor Marc Antoni Cotoner Sureda i és enterrat a l'església de sant Jaume.

8 de maig de 1749- El rector de santa Eulàlia Bartomeu Artigues i l'escultor Gregori Herrera es contracten per a l'obra del retaule de l'altar major per un preu de 800 lliures.(Arxiu Parroquial de santa Eulàlia)

10 d'octubre de 1749-Fernando VI signa el decret de reforma fiscal del marquès d' Ensenada.

22 d'octubre de 1749-Des del 23 d'octubre de 1748 han entrat per la Porta de Jesús 29.077 odres i 348.924 quartans d'oli sizat; 9.141 odres i 109.692 quartans d'oli de collita; 2.255 odres i 27.060 quartans d'oli de delma fent un total de 40.473 odres i 485.676 quartans.(ARXIU MUNICIPAL DE PALMA.— Cartes de 1749, fol. 189.)
29 de novembre de 1749 - Mor l'escultor Joan Antoni Oms Batle. Gaspar Oms Batle el substitueix en l'obra del retaule del Socors.

29 de desembre de 1749- Llorenç Despuig, fill del comte de Montenegro i de Montoro, nou bisbe de Mallorca.
- La fam s'estèn a tota Mallorca i causa la despoblació de llocs com Santanyí. Els caputxins instauren la sopa per als pobres a instàn El comandant general Juan de Castro envia 20 quarteres de llegum als caputxins per tal que atenguin als pobres. Aleshores els caputxins tenien el convent a l'antic hort de les Murteres, principi d el'actual carrer de general Riera de Palma.

 

    En lo dit any, per los mesos de agost fins al decembre han compost la porta del Camp de la present Ciutat de Palma per efecte de obriria, la qual havia molts de anys que estave tancada y se era destrossada molt
    en los ponts de ella, y han adobat tamhe el Revellí de fore del forti y la han uberta al principi del mes de febrer del any siguent 1750.

endavant