Any 1753

                             Tomàs Burguès Safortesa
25 de gener de 1753 - Mor Tomàs (Burgues) Saforteza, Olesa, Verí, Sureda que és sepultat a l'oratori de sant Feliu.


6 de febrer de 1753 - Mor Antoni Serralta Castell i Sureda, propietari de Son Llompard i és sepultat en el convent de Caputxins.


10 de febrer de 1753- Mor Caterina Real Moix, marquesa de la Torre.


11 de febrer de 1753- Signatura per Valenti i Figueroa del Concordat entre l' Esglèsia i la corona espanyola.

13 de febrer de 1753- Elionor Aguiló i Aguiló compra Son Santiscle (vora l'estadi de Son Moix), de 18 quarterades, a Joan Planes.


16 d'abril de 1753-Fugen de la presó després de tallar els retxats de ferro d'una finestra amb una llima set homes i un atlot, cinc dels quals són menorquins, però poc després els capturaren.


27 de juny de 1753- L'escultor Andreu Carbonell treballa a santa Maria la Major d'Inca en la construcció del cambril.
"El abaix firmat Andreu Carbonell escultor de la ciutat de Palma confes haver rabut del Rd. Miguel Siquier prev. Beneficlat en la Iglésia parroquial de Inca, y Obrer de la Confraria de Sta. Maria Major de la matexa, trenta y sinch lliuras y son per la primera paga del cameril del Altar Major de dita Yglesia, que he de treballar conforme la Trasa y albara del Tracto y conveni he tingut el die 15 corrent ab dit Sr. Obrer; y per ser la veritat fírrn la present, encara que de ma agena escrita en Palma als 27 Juñy del any de 1.753. Dich... 35 L1. ANDREU CARBONELL, Esculptor."

15 de juliol de 1753 -  Una fragata de corsaris moros propera a Cala Figuera captura un xabec mallorquí carregat de ferro i mel. El capità Antoni Barceló i el patró Benet de la Sang surten en cors.

17 de juliol de 1753 - El patró Benet de la Sang captura una fragata amb 40 moros.

18 de juliol de 1753 - El capità Toni torna a Ciutat i diu haver enfonsat un xabec carregat de moros que no es volgueren rendir. La major part d'aquests s'ofegaren.

18 d'agost de 1753:
"se posa la bolla y la fletxa del campanar de santa Maria del Camí que pesa 54 lliures y mitxa  y valgué 7 lliures."


3 de setembre de 1753 - Neix Josep Desbrull Boïl d'Arenós en el 22 de l'illeta 198 (Born) de Palma i un dia més tard és batejat a santa Creu.

10 de setembre de 1753- Empresonen el torner de la Capelleria fill de mestre Gaietà per haver dit que el beat Ramon Llull era un gat, borratxo i heretge.


11 de novembre de 1753- Mor Luis Sevo, tinent del Regiment de Dragons de Batàvia a Artà.

endavant