Any 1754

"Discurs sobre l'orígen de la desigualtat"- Rousseau."Pensaments sobre la interpretació de la naturalesa"-Diderot.

"Tractat sobre l' escorbut"-Lind.

Josep Amar de Montaner i Sanglada, segon marquès del Reguer, títol botifler, es casà amb Ignàsia Trullols Fortuny, filla del marquès de la Torre, austriacista.

Any 1754- Pere Josep Bosc fabrica un orgue per a l'església de Selva.

Any 1754- Antoni Cànaves, procurador general dels mercedaris posa un plet als trinitaris de Sant Esperit per l'ús que fan en el seu títol "Orde Trinitari i de redempció de captius", perquè el títol era privatiu dels mercedaris.

13 de febrer de 1754 - Per un rebut d'armes del magatzem d'artilleria consta que Pau Roig era el guardià de la torre d' en Pau.(Bsal 1918)

"Als 11 mars, han comensat a vendrer pex en la pescateria nova devore la porte del Moll."(Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí).

Dia 29 d'abril de 1754 el drac de na Coca surt de la claveguera del carrer del Socors.


19 de juny de 1754-Mor Gabriel de Berga i Safortesa que és enterrat en el vas familiar a sant Domingo. L'hereda el seu fill Gabriel de Berga de Berga i Sales que mor fadrí dos anys més tard i a aquest la seva cosina Cecília Quint-Burgues-Safortesa de Berga. Era propietari de les possessions de l’Aigua Dolça, Son Anglada, Ca l’Ardiaca, Son Ignasi, Son Sametes i Son Valentí a Palma; de Son Fortesa d'Artà); de la Baronia,Son Balaguer, Son Bunyola, les Mosqueres i Son Valentí a Banyalbufar; d' Alfàbia i d' Honor a Bunyola i de Galdent a Llucmajor.

3 de juliol de 1754 - Arriben a Ciutat els mariners del xabec de Benet de la Sang que els moros capturaren aprop de Roses.

16 de setembre de 1754 - Neix Miquel Juan de Padrinas, notari lliberal.


15 d'octubre de 1754- El vent fa caure la torre de l'església de Sant Gaietà i tres molins.


9 de novembre de 1754- Els cartoixans compren els terrenys on neix la font de Mestre Pere a Joan Sureda, marquès de Vivot


Compta de los altars se posan en la Plasa de Cort los dias que passan
prossesons, desde als 4 octubre de 1754 fins en 1755 en 15 agost:
7 de octubre prosesó del Àngel . 10 sous
8 de decembre prosesó de la Purisima 10 sous
25 de janer prosesó de Sant Sebastià 10 sous
25 de abril prosesó de Sant March 10 sous
3 de maig prosesó de la Creu 10 sous
4 de maig prosesó del Roser . 10 sous
Dia del Corpus prosesó 10 sous
Dia de la prosesó de la Mersed . 10 sous
29 de juny prosesó de Sant Pere . 10 sous
Dia de la prosesó de Santa Prixedis . 10 sous
15 de agost prosesó de la Mare de Déu . 10 sous
més per pa y vi .3 lliures
 . 8 lliures 10 sous


Hieronim Mas scriba de despeses menudes
de la Ciutat de Palma.
Arx." Municipal de Palma, leg.° 643.

13 de novembre de 1754 - Mor Maria Zaforteza Morro, vidua d'Antonio Escofet i és enterrada a la capella de santa Agnès en el convent de sant Domingo.

23 de desembre de 1754 - Pere Joan de Puigdorfila és nomenat rector de la Universitat Literària.


endavant

a