Any 1756 "Assaig sobre els costums i l'esperit de les nacions":Voltaire

Any 1756-Construcció del portal major de l'església parroquial de Santa Maria del Camí, obra de Rafel Torres.

Any 1756-Enderrocament a causa del mal estat de la Casa Hospital de sant Antoni Abat. Aquesta església tenia cinc altars i capelles: el de sant Antoni, el de santa Quitèria, el de sant Josep, el del sant Crist, sant Joaquim i santa Aina, i el de sant Roc.

23 de gener de 1756- Neix Wolfgang Amadeus Mozart.

31 de gener de 1756 - Rissaga a Santanyí.

5 d'abril de 1756 - Mor Joaquim Antoni Canals Vallès, capellà de sant Nicolau de Portopí.

22 d'abril de 1756-Primera pedra de la façana de la nova església de Sant Mateu de Bunyola.


13 de juny de 1756- El capità Antoni Barceló en un combat proper al riu Llobregat contra dues galiotes d'Alger va aconseguir capturar-ne una i matà molts moros.

14 de juny de 1756 - Antoni Barceló serà el responsable de la navegació del correu de Mallorca (Carta de Juan Gervaut a  Francisco Barrero-(Doc.207 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)


16 de juliol de 1756 - Arriben noves a Ciutat que el capità Toni Barceló és nomenat capità de navili pel rei que a més li ha concedit l'import de la darrera captura neta de despeses al temps que es reparteixen 200 doblers entre els soldats.

25 de juliol de 1756 - L'obreria de Ramon Llull a Calvià tè al voltant de 40 socis que surten aquest dia anualment en processó.

9 de setembre de 1756-Els presos del castell de Bellver passen a la nova presó, encara en obres.

14 d'octubre de 1756 - Salvador Mas és nomenat per decret reial rector de sant Joan.

16 d'octubre de 1756 - carta de Julián de Arriaga al marquès de Spínola per tal que s'armin dos xabecs de Mallorca i surtin en cors sota el comandament  de Diego de Argote (Fol.243 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)


14 de novembre de 1756 - " Jo debaix firmat he rebut del Rd. Miguel Siquier Prev. ohm Obrer de la Confraria de Sta. Maria Mejor onse lliuras; sis sous, vuyt diners per coses sacres plateades, que han de servir per lo altar meior. Fet vuy als 14 9bre 1.756. Dich 11 U. 6 sa. 8. ANDREU
CARBONELL, Esculptor"

20 de novembre de 1756-  Es comença la feina del portal major de l'església de santa Maria del Camí amb el  treball dels escultors, mestre Rafel Torres, qui hi feu 31 jornals i no volgué cobrar res,  i mestre Francesc Obrador qui hi treballà 63 jornals a raó de vuit sous cada un.


20 de novembre de 1756 - El saig d'Andratx es presenta a les cases de Gabriel Valls i Gaietà Bonnín, marxandos amb residència de 19 anys i 6 anys en el poble,  per mandat del batle i dels regidors i els adverteix que tenen un plaç de tres dies per deixar les cases que habiten. No en feren cas, però el dia 25 el saig els obligà a deixar-les.
De Rafel Torres sabem que l'any 1749" té la sua habitació devant la iglèsia parroquial de Sant Miquel" (A. D. M. Pros. de Ramon Llull, segle XVIII. 840 v.)

28 de novembre de 1756 - Mor als 21 anys Gabriel Berga Berga-Sales fadrí i  sense descendènci, i el succeeix la seva cosina Cecília Quint-Burgues-Safortesa Berga
:"Als 28 novembre de 1756, circa las set y un quart del mati, mori de pigota Dn. Gabriel Berga fadri, ultim de esta casa de Bergas del Mercat; esta enterrat en lo Convent de St. Domingo de la present Ciutat."
(Noticiari del doctor Bartomeu Bennàsser de Gabellí).


10 de desembre de 1756- Mor Gregori Gual-Desmur i Pueyo.


25 de desembre de 1756-Mor Antoni Cotoner Salas i és enterrat a sant Domingo.

endavant