Any 1759

Any 1759-La capella de sant Pere i sant Onofre de sant Francesc passa a ser la de santa Anna.

Any 1759-Construcció del portal lateral de l'església parroquial de Santa Maria del Camí.

13 de gener de 1759- Mor Mateu Andreu, regidor perpetu de l'Ajuntament de Palma.

4 de febrer de 1759-Processó rogativa per la fi de la sequera. Surten els Gremis vestits de blauet.

11 de febrer de 1759-Nova processó rogativa amb el cos de santa Pràxedis  per la fi de la sequera. Hi participa la noblesa.


18 de febrer de 1759-Es prohibeix als bescuiters fer tota mena de pastes com coques, bunyols, robiols, etc.


25 de març de 1759-El xabec de Josep Barceló surt cap a les Illes Canàries.


17 de maig de 1759 - Inici de la construcció del portal segon i les obres d'escultura de l'església de santa Maria del Camí  a càrrec de Jaume Moyà de Binissalem i Nadal Balle de santa Maria.

9 de juny de 1759- Un nebot de 19 anys de Vintsous que tenien per boig fermat d'una cadena al costat dels telers on treballava de teixidor el seu oncle mata a la seva tia amb un martell i una corda per al coll. És empresonat.

27 de juny de 1759- Bonaventura Serra Ferragut és nomenat cronista oficial del Regne.(Llibre d'Ajuntaments de 1759 , fol. 43.)


10 d'agost de 1759-Mor Fernando VI quan li manquen 44 dies per fer els 46 anys , però la notícia no es coneix a Mallorca  fins el dijous 23 d'agost.


14 d'agost de 1759-L'algutzir Sebastià Saurina empresona Jeroni Alemany per orde de la Reial Audiència després d'haver causat dues ferides d'espasa que han fet perdre dos dits de la mà dreta a un fill de Francesc Vanrell, notari. Jeroni Alemany es queixa perquè essent cavaller l'han empresonat.

6 de setembre de 1759-Es celebren les exèquies reials a santa Aina amb un túmul rodejat de 8 atxes i 80 ciris. Dos batallons del Regiment de Nàpols estan en formació davant la catedral, i fan tres salves durant l'ofici cantat pel rector Ferrer amb l'assistència de tota la noblesa.

7 de setembre de 1759- El passamaner Antoni Capó és desterrat a Cartagena per haver insultat, diguent "brutones" les filles del paraire Andreu Oliver. Va morir desterrat.


15 de setembre de 1759-Mor el canonge Joan Riusech que és enterrat a la Seu en el vas dels canonges.


19 de setembre de 1759- A Palma senten 63 canonades de l'esquadra espanyola que es dirigeix a Nàpols per tal de fer embarcar al nou rei Carlos.

1 d'octubre de 1759 - L'Ajuntament de Palma nomena Francesc Boix de Berard de la Cavalleria diputat de Ciutat per tal de representar-la per a retre homenatge a Carlos III a Barcelona.

endavant