Any 1761

Any 1761- Fi de la construcció de la capella del Roser a Sa Pobla, projectada per Fra Jaume Garau O.P.

Any 1761-El bisbe Llorenç Despuig i Cotoner condemna unes coples contra Ramon Llull.


Any 1761- Francisco de Paula Bucarelli Ursúa és el governador i capità general de les Illes Balears.

Any 1761 - El botifler Juan Ballester Zafra és nomenat fill il·lustre de Palma.(AMP , Llibre d'Actes, any 1761).

21 de gener de 1761 - Mor Mateu Sanglada Julià, regidor de l'Ajuntament de Palma.

4 de maig de 1761- Enterrament al vas dels Julià de sant Francesc de Antonio Feliciano Boneo de Morales, que va ser governador del castell de Bellver.


21 de juny de 1761-Celebració solemne de la Concepció amb repicada de campanes  i terrats il·luminats el vespre anterior, excepte els pares de sant Francesc de Paula que no posaren cap llum.

12 de juliol de 1761 - Boda d'Antonio Togores Net amb Juana Zanglada Rossiñol.

17 de juliol de 1761 -L'Ajuntament es planteja si no serà contrari a la salut pública rentar la roba en els rentadors vora la porta de sant Antoni, perquè es produeix un augment de malalts i demanen informació al metge i cirurgià del morbo a més dels catedràtics per tal d'actuar en conseqüència.(Arxiu Municipal de Palma- Llibre de l'Ajuntament de 1761,fol. 92 v.).

20 d'agost de 1761- Mor el doctor Ginard tres dies després d'un tall de digestió quan nedava després d'haver fet una menjada de 3 pollastres, un conill, cinc panets , una lliura de formatge i dues lliures de raïm.

21 de setembre de 1761- Troben 16 pasquins, dos d'ells a la porta de la Seu contra Jaume Alemany, Josep Pizà i Gaietà Cabanellas.

2 d'octubre de 1761-Neix Pere Caro i Sureda, marquès de La Romana.

28 de novembre de 1761-Mor Francisco Amar Montaner Dameto.
1761 sant Mateu d'Andreu Carbonell
Any 1761-Bunyola: " per el valor e importe de St. Matheu de mitx relleu per el portal major de la Iglesia a mestre Andreu Carbonell escultor...13 lliures. ..Més per el valor de una pedra de Santani per fabricar el dit St. Matheu 3 L 4 s.- Mes per 9 jornals à mestre Andreu Carbonell esculptor per ,fer la escultura del portal a 8 s. ...3L 12s."
De l'escultor Andreu Carbonell sabem que l'any 1749, " habita en el Carrer del Sant Sperit, per ont se va al Campo Santo de la iglèsia del Convent de los Religiosos Trinitaris de la present Ciutat" A. D. M. Pros. de Ramon Llull (segle XVIII) f. 840 v."endavant