Any 1763

    

palau solleric

Any 1763-Inici de la construcció de Can Morell (Palau Solleric).

Any 1763-Francisco Garrido de la Vega, bisbe de Mallorca.

Any 1763-Retaule de Santa Maria la Major d'Inca, obra de Joan Buades i Josep Sastre Tamorer.

Any 1763-Salvador Ballester d'Olesa, és el propietari de Son Seguí (Santa Maria).

Any 1763- Primer Llibre de baptismes de l'Arxiu Parroquial de Sant Joan.


28 de febrer de 1763 - Mor Maria Aguiló Forteza que vivia en el carrer dels Argenters.

13 de setembre de 1763 - Mor Pere de Berard de la Cavalleria, beneficiat de santa Eulàlia i de la Seu on és enterrat.


endavant