Any 1771


 Any 1771-Orgue de sant Francesc.

24 de gener de 1771-Sa Tanca (Mancor) és subhastada per deutes dels hereus de Guillem Morro i és adjudicada a Jordi Abri-Descallar .


6 de febrer de 1771-Després d'anys de conflicte s'estableix un acord entre les ordes redemptoristes: trinitaris calçats, trinitaris descalços i mercedaris per a no interferir-se en la recaptació d'almoines.
24 de febrer de 1771- A la vista de la protesta de Joan Blanquer davant el perill d'enderrocament de la muralla de sant Salvador d'Artà sobre la seva terra, els regidors d'Artà transmeten la protesta al vicari perpetu, qui respon que no és responsabilitat de l'oratori la defensa de la vila i que en tot cas transmetin la petició al bisbe si volen fer ús de les almoines per a l'adob. (Llibre de determinacions del Consell, de 1764  a 1771, fol 57)

28 de febrer de 1771-Davant el conflicte bèl·lic amb Anglaterra, per ordre reial s'enderrocaran tots els convents situats fora del recinte emmurallat de Palma: el dels agustins de santa María d'Ítria, dels Caputxins de l'Hort de les murteres, i el convent dels trinitaris de santa Caterina.

3 de març de 1771 - Els trinitaris deixen el convent de santa Caterina i passen al del sant Esperit.

4 de març de 1771 - Un total de 20 caputxíns de Palma s'instal·len a Pollença.

12 de març de 1771 -El rei Carlos III determina que l'arsenal de Cartagena ha de ser el lloc de compliment de la pena de treballs forçats per als condemnats naturals dels regnes de la Corona d'Aragó.(Novísima Recopilación XII, 40, 7, 4ª.)


15 de març de 1771-Comença l'enderrocament del convent trinitari de santa Catalina.


26 de març de 1771-Neix Guillem Moragues Rullan a Petra, diputat liberal a les Corts de Càdis, fill de l’honor Guillem Moragues Santandreu i d’Antònia Rullan Serralta.

31 de març de 1771-Final del "Llibre de gasto dels malalts" del convent del Carme.

9 d'abril de 1771- Dimarts -Comença l'enderrocament del convent de caputxíns.

28 de maig de 1771- El capità Antoni Barceló surt amb el regiment de Suïssos cap a Tarragona.

10 de juliol de 1771 - Dues galiotes de moros apareixen en el freu de Cabrera.

17 de juliol de 1771 -Dimecres - Una galiota de moros captura un llondro català carregat de 700 quarteres de blat davant Estellencs. Nou tripulants catalans fugen i aconsegueixen arribar al xabec de Gay Toni.

11 d'octubre de 1771-
«Mas se resolvió: —Que por el Teniente de Obrero de la Fabrica se dixiesse á los Individuos, que actualmente  están refugiagos en esta Cathedral: que si quieren mantener su refugio en esta Iglesia, al tocar  las o r a c i o n e s han de quedar encerrados en la torre del campanario. Y el Sacristán a quien tocarà cerrar la torre ,que no lo executará assi, desde ahora se tenga por despedido del servicio y empleo de Sacristán . » (Act. Cap., 1769 ad 1771, fol. 304.).

13 de novembre de 1771 - Leonor Berard Solà es casa amb el capità del regiment de Dragons d'Almansa  Carlos Boulsingault Lecret.

19 de novembre de 1771-Es permet que els penats a treballs forçats serveixin a la mateixa illa de Mallorca  en treballs en el moll o en camins públics.

endavant