Any 1773

Any 1773-En un registre troben contraban a l'ermita del Frare Olesa de Manacor.

Any 1773-El rei concedeix 21.000 pesos per a la construcció del convent dels caputxins de Palma.


22 de febrer de 1773-Mor Josep Cotoner Despuig.

10 d'abril de 1773 - Benedicció de l'església dels Caputxins.

26 d'abril de 1773 - Plou (BSAL de 1885-1886)

25 de maig de 1773, -Carlos III ordena que no s'exporti oli de Mallorca, mentre el seu preu de venda per al consum ordinari sigui superior als vint reials l'arrova.

11 de setembre de 1773 - L'Ajuntament decideix la reforma del Llatzaret de Palma.(AMP Llibre d'Ajuntaments de 1773, tom. 30, fol. 121.)

26 d'octubre de 1773 - El bisbe enfrontat amb els jurats incorpora el Col·legi de La Sapiència al seminari i pren els seus béns mobles.Els jurats incauten la caixa de cabdals.El Comandant general es posa de part del bisbe.

19 de novembre de 1773 -Decisió reial d'instal·lar un hospici que acabarà per ser el de la Sapiència.


8 de desembre de 1773- Tremolor de terra a Palma: «fench tan fort que los frares de St. Domingo aun asseguts cahien per terra(!!), y en S. Geroni hi hagué moltas monjas sangradas del regirement, passantho molt mal Sor Domenecha Aymericha.»

11 de desembre de 1773-Mor Nicolau de Puigdorfila Despuig Dameto Martinez de Marcilla, que és enterrat a sant Francesc.

endavant