església de sant Jaume

Any 1776


2 de gener de 1776 - Plou (BSAL de 1885-1886)

29 de febrer de 1776 - Joan Terrassa, síndic de la Part Forana, sol·licita a l'Ajuntament de Palma que es matin els corbs i tots els aucells nocius i aporta la manera com s'ha de fer. (Arxiu Municipal de Palma, Llibre de l'Ajuntament de 1776.fol.76)

23 de març de 1776-Una pragmàtica ordena que els menors de 25 anys han de tenir el consentiment patern per a poder casar-se.


8 d'abril de 1776 - Plou (BSAL de 1885-1886)

9 de juliol de 1776 - Es disposa que 150 militars  "dragons" del Regiment de Numància  comandats per Pedro de Cevallos es desplacin a Vàdis amb l'objectiu de ser traslladats a Buenos Aires.

1 de setembre de 1776 - Sublevació de 46 esclaus a Alger que aconsegueixen embarcar-se cap a Mallorca on passen la quarentena.

Miquel Tomàs, any 1776


6 d'octubre de 1776-Fi de la construcció del portal major de l'església de Sant Jaume de Ciutat.

12 de desembre de 1776 - Inici de les obres d' un nou escorxador de Palma.


endavant