Any 1777

Any 1777-Antoni Jaume, propietari de Son Seguí de Campanet amb 162 quarterades.

Any 1777-La Gramática de la Lengua latina de Maians és declarada oficial a les set universitats de la Corona d'Aragó (Mallorca,Oriola,València,Saragossa,Osca,Gandia i Cervera).


11 de febrer de 1777- Es torna a col·locar el quadre de Ramon Llull, fet llevar de sant Nicolau de Palma.


16 de febrer de 1777- Es torna a col·locar el quadre de Ramon Llull, fet llevar de sant Felip Neri de Palma.

3 de març de 1777- Es torna a col·locar el quadre de Ramon Llull, fet llevar de l'església de Deia.

5 de març de 1777- Arriben a Palma les fragates Nostra Senyora del Carme i Santa  Llucia per a recollir al bisbe Juan Díaz Guerra, electe de Sigüenza.

6 de març
de 1777 -Diumenge-  Soldats del Regiment de Dragons i dels Suïssos surten cap a Manacor on hi ha un avís de moros.

24 de juny de 1777 - Llorenç Despuig beneeix una pintura de Ramon Llull el 24 de juny de 1777 a la capella de la beata Catalina Tomàs de sant Nicolau.
"...que se ha colocado en este altar hoy 19 Agosto 1777 en virtud de Real Orden de S. M. de 14 Diciembre 1776 mandada ejecutar con real auto de acuerdo, de 8 Febrero del mismo año 1777 en lugar de la que existia de tiempo muy antiguo por haberse furtivamente quemada el 13 de  Noviembre de 1775.»(BSAL de 1887)

4 de novembre de 1777- El bisbe posa la primera pedra de l'església actual dels caputxins en el Camp de la Llana, en el Bordell. El constructor és Fra Miquel de Petra.


28 de novembre de 1777 - Divendres - Arriba a Palma un vaixell anglès amb 60 esclaus anglesos rescatats.

1 de desembre de 1777- Sóller:
al primer desembre 1777 paguí a mestre Francesch Obredor, escultor, 163 lliuras, 4 sous per 408 jornals tenia fets en el quadro de Nostra Senyora del Rosser de esta Parròquia des de als 17 maig 1776 fins al 25 octubre 1777, per deurar dit quadro; fer la escultura que en ell faltava, escofar et àlias, (APS, Llibre de Nottícias del Molt Reverend Comú de Sóller. 1705-1910.)

    


endavant