Any 1782

Any 1782-Joan de Sales i Cotoner,cavaller de Malta, ferit en combat a San Roque.

20 de gener de 1782 - L'esposa del capità general de Mallorca  Joaquín de Mendoza Pacheco amb motiu de l'aniversari del rei vol ser complimentada per l'esposa del Regent de l'Audiència, José Cregenzan i Monter i les esposes dels vocals de la Reial Audiència. Aquestes no accedeixen a la voluntat de l'esposa de Mendoza i aquest fet provoca un enfrontament entre Capità general i Regent.

El 5 de febrer de 1782 - L'exèrcit espanyol dirigit per el marquès de Casa-Cagigal, el marquès de Peñafiel i el coronel Ventura Caro obliga a capitular el castell de Sant Felip de Menorca.


9 d'abril de 1782- Ha plogut tota la tarda i part del matí  a Palma i diuen ue l'agua és general a tota la illa(Dietari del doctor Joaquim Fiol).

11 d'abril de 1782- Mor el jutge Mateu Garau (Dietari del doctor Joaquim Fiol) que és enterrat a Sant Domingo.


16 d'abril de 1782-Torna per mal temps el comboi de les 62 veles que anava a Gibraltar (Dietari del doctor Joaquim Fiol). Enterren al prevere Antoni Vicens a Sant Francesc.

9 de juliol de 1782 - Mor el Capità General de Mallorca Joaquín Mendoza Pacheco després d'enfadar-se amb el Regent de l'Audiència José Crezegan Monter. El Regent, que a causa del menyspreu de la seva esposa cap a la del Capità General va ser empresonat en el Castell de Bellver, va expressar-se diguent que la mort del Capità General era un càstig de Déu.

19 de juliol de 1782 - Mor Antonio Togores Salas fill dels comtes d'Aiamans.

3 d'agost de 1782 - Una Reial ordre estableix que els capitans generals no poden arrestar regents, ministres, corregidors o altres caps de departament. Aquesta disposició es motiva en l'experiència del finat capità general de Mallorca Joaquín de Mendoza Pacheco en el seu enfrontament a Josef Crezegan Monter, regent.
"Con motivo del arresto y procedimiento que sufrió el Regente de la Audiencia de Mallorca de parte del Capitán General Presidente de ella, por no haber concurrido a casa de éste la muger de aquel, y las de los demás Ministros en la noche del 20 de enero de este año en celebridad de mi feliz cumpleaños; mando, que en lo sucesivo no se proceda sin mi Real noticia y aprobación a la prisión de Regente ni Ministro alguno de las Audiencias de estos Reynos, ni tampoco a la de ningún Cabeza o Gefe de Departamento, como Intendentes, Corregidores y otros sugetos de esta clase: y el Consejo expida a los Tribunales y dependientes suyos las órdenes correspondientes a la puntual observancia de esta resolución; y se registre y copie en los libros de Acuerdo de mis Chancillerías y Audiencias y en los de Ayuntamiento de los respectivos pueblos, para que siempre conste." (Novísima Recopilación, Libro V, Tit. XI, Ley XIII )

7 d’agost de 1782- Juan de Silva, nou capità general.


21 de setembre de 1782-Aigua i trons.(Dietari del doctor Fiol).

                                              portal dels Aiamans
                                Portal de la casa dels Aiamans (Arxiduc Lluís Salvador)

23 de setembre de 1782-Sarau i ball a la Casa del comte d'Aiamans. (Dietari del doctor Fiol).

24 de setembre de 1782-Forta pluja a la tarda. (Dietari del doctor Fiol)


29 de setembre de 1782 -Arriben set fragates franceses a la badia de Ciutat.

23 d'octubre de 1782-Enterren Josep de Boxadors Sureda de Sant Marti, a la Capella dels Pacs de sant Francesc.

24 d'octubre de 1782-
He comprat unas calces negras de seda filade de case de Vanmarch de Cort per 34 sous.(Dietari del doctor Fiol).


28 d'octubre de 1782-Torna a ploure fort a Palma.(Dietari del doctor Fiol).


2 de novembre de 1782-
He comprat una pica de pedreny de Santagni per el Pou de Case del jutge: he pagat
valor 37 sous, port 1 sou 8 diners
(Dietari del doctor Fiol).

6 de novembre de 1782-
A las 3 dos quarts de la tarde he asistit en la Preso a la publicacio de la sentencia de
Forca notificada al Mariner Christofol de Alba, present tambe el P. Genestar Dominic: lo he animat y he fet alli el Pediment de apellació que ell matex ha presentat.
(Dietari del doctor Fiol).

13 de novembre de 1782- Margalida Ribot Escales de Petra, viuda de Miquel Gamundi fa testament i vol ser enterrada al vas de la Puríssima de Sant Francesc. Deixa doblers peruè li celebrin misses a la capella de la Puríssima, i a les de Sant Antoni de Pàdua, Sant Julià, Sant Crist i Beat Ramon Llull.

1 de desembre de 1782- Al mati se es vist dar fondo la fragata que aporta a Menorca el primer Batallo de Cordova.(Dietari del doctor Fiol).

3 de desembre de 1782 - Bàndol que prohibeix jugar a nòlits i tirar pedres per part dels infants en els carrers de Ciutat sota multa de 10 lliures a pagar per pares o tutors la primera vegada i 20  lliures a partir de la segona. (Llibre d'Actes de l'Ajuntament de Palma de 1782, fol.252)

5 de desembre de 1782- He comprat de Rosello una lliura carbasat per 8 sous.(Dietari del doctor Fiol).

10 de desembre de 1782 - Una Reial Cèdula de Carles III permet als xuetes  viure on vulguin sense ser perseguits ni insultats.

14 de desembre de 1782-Plou tota la nit. (Dietari del doctor Fiol).

30 de desembre de 1782-
Ha amanascut penjat per los peus dins la sua celda el Religios del Socos germa del Dr.Llull Pre, pero haventlo sangrat, se diu no sera de cuidado.(Dietari del doctor Fiol).

31 de desembre de 1782-
He comprat quatre Cadires de corda de paumes sens respatle ventureras a 3 sous 4 diners cade una costan 13 sous 4 d.(Dietari del doctor Fiol).


endavant