Any 1784

 

Any 1784-Mallorca tè 136.917 habitants.
Població: Palma:31.965, Manacor:7.181, Felanitx:7.070, Llucmajor:6.907, Pollença:4.599, Sa Pobla: 2.266 habitants. Alcúdia: 861 habitants. Escorca: 282 habitants. Inca:4.053 habitants. Sineu:3.398 habitants.

Any 1784 - Segons les memòries de Jordi De Puig (setmanari Palma de Mallorca de 17/7/1790) durant aquest any Mallorca incrementa la població en 741 persones (5.381 naixements i 4.640 defuncions).Segons De Puig els habitants de Mallorca són 135.906.


Any 1784-A Bunyola hi ha 76 bigues de tafona amb una producció de 105.000 quartans d'oli. Esporles produeix 77.000 quartans d'oli, 4.000 quartins de vi,1.134 quarteres de llegum. Porreres produeix 50.000 quartins de ví 13.227 quarteres de blat 1.046 de llegum, 8.297 d'ordi.
Any 1784 - Segregació de Conques (Puigpunyent).

Any 1784-Collita de 34.255 quarteres de blat,15.515 d'ordi,15.638 de civada,33.000 quartins vi a Manacor.

Any 1784-Sant Joan:1.543 habitants. Té 10 molins de vent, 6 telers de llí, 1 alambí, 6 paraires, 5 picapedrers.


Any 1784- A Mallorca hi ha 833 frares i 498 monges (288 franciscans, 124 dominics, 80 mínims, 67 agustinians, 51 trinitaris, 48 caputxins, 45 carmelites).Les agustines eren 200 , les clarisses eren 100
, les jerònies 83).


2 de gener de 1784- Se han sembrat las dos parres que aporta el Sr. Miquel, una de rel, y altre mes llargue sens reí, en el carrero de las mias Cases.(Dietari del doctor Fiol).


6 de gener de 1784-
He enviat a me Mare un mocador vell fi per ajonollador (Dietari del doctor Fiol).

16 de gener de 1784- He sebut que ahir tarde el vent fort de Mestral toma en el meu hort prop lo Olivar un tros de mitjenade mitjera entre el corral del Mestre Major. (Dietari del doctor Fiol).

11 de febrer de 1784-
A la una de la tarde es vinguda y ha quedat per Cuinera Margarita Pasqual fadrina de Alero: guafa 10 lliures de soldade. (Dietari del doctor Fiol).


1 de març de 1784-
El germa de l'amo Esteva Verd de Andraig meha aportat un flasco de Melvasia crua.(Dietari del doctor Fiol).


19 de març de 1784- Mor d'una punyalada el fill del doctor Aulí vora el portal de la Universitat vella.
 
20 de març de 1784-Mor a la forca del Mercat el mariner condemnat a mort Cristóbal de Alba que és enterrat en el conventy del Carme.

Abril de 1784 - Segons Jordi De Puig (setmanari Palma de Mallorca del 10/4/1790) a Mallorca hi ha 128.694 caps d'oví, 8.478 bous i vaques, 57.850 cabres, 36.999 porcs.

24 de juny de 1784  - Salvador Bonnín i Nicolau Pomar, soldats de marina, es refugien a santa Eulàlia. El primer per homicidi i el segon, perseguit  per haver participat en una baralla.

29 de juliol de 1784-Suspensió del dret municipal de la bolla de la seda en les sedes fabricades al pais.


Juliol de 1784-Creació de vivers d'ametllers per compte de la Societat Econòmica Mallorquina


28 d'agost de 1784- Mor Fra Junípero Serra a San Carlos de Monterrey.


27 de setembre de 1784- Antoni Barceló Pont de la Terra és nomenat comandant general de les forces corsàries de les illes Balears i la Berberia.

17 de desembre de 1784 - Mor el cronista i pintor Bonaventura Serra.


endavant