Any 1792Any 1792- Fi de la construcció de l'església de Consell.
   
5 de gener de 1792-Neix Miquel Salvà Munar a Algaida, bisbe d'ideologia lliberal.

   
Febrer de 1792 - El comte d'Aranda accedeix al poder en substitució del ministre comte de Floridablanca i restableix el Consell d'Estat en un intent de llevar poder polític als secretaris del despatx universal.

6 de febrer de 1792 - Antoni Despuig pren possessió del bisbat d'Oriola.

26 de juliol de 1792 - Mor Francisco Boix de Berard de la Cavalleria, regidor perpetu de Palma.
 
   
30 d'agost de 1792 -El bisbe de Mallorca Pedro Ros Benedicto es presenta a Sant Antoni acompanyat del Regent de la Reial Audiència, del batle, el secretari i els algutzirs i dissol l'ordre de Sant Antoni. Els quatre sacerdots són secularitzats i dispensats dels seus vots i els dos germans "legos" són autoritzats a casar-se.


   
8 de setembre de 1792 -Arriba el breu de la beatificació de Sor Catalina Thomàs i repiquen les campanes de les 6 a les 24 hores.
   
21 de setembre de 1792- Mor el canonge Pasqual Dezcallar Dameto, i és enterrat a sant Francesc.
   
11 d'octubre de 1792-Arriben a Palma 18 capellans francesos que fugiren de la Revolució.
   
17 de novembre de 1792-Prohibida l'exportació d'oli i de carn de porc.

Any 1792 - Durant l'any l'Hospital General ha ingressat 518 homes. 495 dones i a més a atès el menjar d'altres 123 persones.(AMP- Llibre d'Ajuntaments de 1793 , tom. I, fol.335).

.
endavant