Sineu 1794
Escut de Sineu (any 1794)
Any 1794

Any 1794-Eren capitans de les miícies urbanes: Jordi Puigdorfila, Josep Puigdorfila, Nicolau Brondo, el marquès d' Ariany, el comte de Montenegro, Francesc Villalonga Mir, Fernando Chacón, Josep de Puig i Fortuny, Ramon Dameto i Despuig, Bartolomeu Desclapes, Guillem Dezcallar, Antoni Dameto i Pueyo, Guillem Doms, Ignasi Desbrull.
   
El 6 de febrer de 1794 els nobles mallorquins financen mercenaris contra la República Francesa.
   
21 de febrer de 1794 - Cessa Pedro Rubio Benedicto Herrero, bisbe de Mallorca, nomenat bisbe de Jaén.

13 de març de 1794 - Mor el General Ricardos.
   
20 d'abril de 1794- Bernat Nadal Crespí és designat bisbe de Mallorca per Carlos IV.

4 de maig de 1794 - El marquès de Castelldosrius ordena al marquès de Bellpuig que  els xuetes no entrin al sortejos pels reemplaçaments a milícies (AMP, sign. 2013/18)

22 de maig de 1794 - "Qui no és bo per servir al rei, no és bo per fer llimosnes".  Saquejos dels milicians a l'Argenteria després de la negativa de Domènec Cortès a fer donatius pels milicians com havia demanat el rector de sant Nicolau Joan Zafortesa.
   
23 de maig de 1794 - Consagració de l'església de la Bonanova, construïda a càrrec de Magdalena Gual, vidua de Solleric.
   
27 de maig de 1794- José María de Alós y Mora cau presoner dels republicans francesos després de la rendició de Cotlliure.
   
27 de maig de 1794- Josep Cotoner Despuig combat contra els republicans francesos a Catalunya.
   
Any 1794 - Els punts  de venda del gel són vora el convent de santa Clara, en el Segell, davant sant Francesc de Paula i en el Mercat.

18 de juny de 1794- Juan Miguel Sureda Verí, tinent de granaders, serveix al rei en la Guerra Gran (del Rosselló) contra els republicans francesos.
   
Juliol de 1794-El Regiment de Milícies de Mallorca format per 1.400 mercenaris es dirigeix al front del Rosselló.
   
21 de juliol de 1794 - Jeroni Boix de Berard i Solà és nomenat dipositari reial.
   
17 d’agost de 1794 Descompte del 4% dels sous de l’Estat als que tenen un patrimoni superior als 800 ducats.
   
25 d'agost de 1794- Mor el notari  Pere Joan Canals, propietari dels terrenys que avui fan el barri de Son Canals de Palma.
   
30 de setembre de 1794-Inici de l'obra de la capella de sant Antoni d'Alcúdia.
   
29 d' Octubre 1794 -L'Ajuntament de Palma  trobar excessiva la presència de presoners francesos a Ciutat i creu que és molt perjudicial per les contingències que es puguin oferir. En conseqüència acorda sol·licitar al rei que se serveixi treure'ls d'aquesta illa. (Arxiu Municipal de Palma. Llibre de 1794, fol 497.)
   
21 de novembre de 1794- Mor Nicolau Abri-Dezcallar i Dameto, gran prior de Catalunya de l'Orde de Malta.

confraria
Sineu 1794

endavant