Any 1797

Any 1797- El cens de Godoy, indica que dels 136.671 habitants de Mallorca, 31.942 corresponen a la població de Ciutat.
   
Any 1797-Petra: 2671 habitants.
   
19 de gener de 1797 - Francesc Rossiñol comunica a l'Ajuntament el mal estat de la bòveda de l'oratori de la capella de la Pau a Santa Creu.(Arxiu Municipal de Palma-Llibre de l'Ajuntament de 1797,tom 1, fol.42 v)
   
30 de gener de 1797- Mor Antoni Barceló Pont de la Terra, mariner,  i és enterrat a Santa Creu.
   
El 7 de febrer de 1797 surten de Ciutat cap a Eivissa 500 guàrdies suïssos per a reprimir un aldarull.

6 d'abril de 1797 - La Junta de sanitat de la Reial Audiència ordena la clausura del port d'Alcúdia en prevenció per la pesta localitzada a Alger.
   
3 de juny de 1797- Autorització als monjos de La Trapa d'instal·lar-se a Mallorca.

4 de juliol de 1797 -Juan Martínez, habitant de Palma , obté la concessió de subministrament d'oli de llinassa a l'arsenal de Cartagena i a la drassana de Maó. (Fol.5811 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)

12 d'agost de 1797 - El mal estat de la torre d'en Figuera a Palma i el risc que suposa per a la gent que passa pel carrer fa que l'Ajuntament sol·liciti un pressupost d'obres per a la seva reforma.(Arxiu Municipal de Palma, Llibre de l'Ajuntament de 1797, tom. II, fol. 128 )
   
24 d'agost de 1797 - Mor Antoni Moragues Custurer, propietari de Son Moragues (Valldemossa) i és enterrat a la parròquia de Valldemossa.

3 de novembre de 1797 - El vaixell corsari Cornel, comandat pel capità Pere Sala captura un vaixell anglés i allibera el bergantí "Jesús Nazareno".
   
Desembre de 1797- Fra Miquel de Petra, Antoni Nét i Guillem Torres, que seria el director, posen en marxa una escola d'arquitectura.
   
3 de desembre de 1797- Joan Baptista Picornell arriba a La Guaira, deportat.
   
29 de desembre de 1797- Mor el metge Francesc Ferrer i Cassà i és sepultat a la capella de la Pietat de la Seu.


endavant